Home
Home
Bestuur / Contact
Nieuws
Gebiedsregisseur
Wijkagent
Algemene informatie
Gemeentelijke Info
Verenigingen / info
Fotoalbum
Weblinks
Site index
 

Welkom op de Website Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek

 

 

Tekst en foto: Callie Steijaert

 

Komt er, mede dank zij Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek, weer een Dagwinkel in Heksenberg?

Zoals bekend zit de wijk Heksenberg al geruime tijd zonder eigen buurtwinkel na het vertrek van supermarktketen Attent gelegen in winkelcentrum Heksenberg aan de Mrg.Hanssenstraat 23. Voorheen was Spar de benaming in Heksenberg. In Heksenberg behartigde rond 11 jaar Huub Frijns inclusief familie en personeel de Attent winkel. Sluiting van genoemde Heksenbergse supermarkt Attent was en is nog steeds een meer als gevoelige aderlating voor de wijk, maar zeer zeker nog groter voor de vele ouderen die in de wijk wonen. Zij zijn immers aangewezen op familie, buren of anderen die genegen zijn om boodschappen voor hen te doen en/of evt. de ouderen ook eens mee naar een winkel elders in de omgeving willen mee nemen, een soort buurtsteun dus. Gelukkig is prima project buurtsteun sinds kort ook in de wijk opgestart. Maar iedereen, en niet alleen de ouderen, zijn er van overtuigd dat niettemin een eigen buurtwinkel van essentieel belang is voor de wijk, geluiden die dagelijks te horen zijn.                                                                                                                                           

Toch gloort er hoop aan de horizon, zoals in een oud spreekwoord gebezigd wordt. Er is serieuze interesse om de nu leegstaande winkel weer nieuw leven in te blazen. Maar interesse alleen is begrijpelijker wijze niet voldoende. Zonder in detail te treden moeten heel wat “barričres” overwonnen worden. De eerste barričre was een markt, c.q. haalbaarheid, onderzoek voor evt. de vestiging van een Dagwinkel in Heksenberg. Als dit onderzoek negatief zou uitvallen dan heeft het voor een potentiele kandidaat-ondernemer geen zin om in te stappen. Maar een belangrijk punt inzake dit marktonderzoek zijn uiteraard de niet geringe kosten van dit onderzoek.

Welnu, de potentiele kandidaat-ondernemer heeft zich hiertoe gewend tot Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek  of zij genoemde kosten voor hun rekening wilde nemen. Omdat genoemde Stichting de belangen voor de wijk, inzake leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie hoog in haar vaandel heeft staan werd, na gedegen overleg, besloten om de kosten van het marktonderzoek op zich te nemen. Het onderzoek is positief voor de kandidaat-ondernemer en dus ook voor Heksenberg uitgevallen. In concretie houdt dit in dat de verdere procedure opgestart kan worden richting nieuwe Dagwinkel in Heksenberg, maar daar gaat nog heel wat mee gepaard. Hopelijk voor de wijk leidt dit dan op termijn van opening van een nieuwe, o zo broodnodige, Dagwinkel in Heksenberg. Dus mede ook dank zij de eerste bijdrage van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek en zal het lege winkelaanblik op de foto gemaakt door Callie Steijaert gelukkig tot het verleden behoren, want leegstand bevorderd niet het aanzicht van een winkelcentrum.

 

 

 

 

            Afbeeldingsresultaat voor Logo gemeente Heerlen        

 

Heksenberg/Pronsebroek veiliger maken doen we samen

 

Stichting Wijkraad nodigt u uit voor de Bewonersavond Veiligheid op

               Donderdag 14 december

U bent van harte welkom in Gemeenschapshuis Heksenberg, Hei Grindelweg 84.
De avond start met een inloop vanaf 19.00 uur (koffie en vlaai), om 19.30 begint het programma.
Het programma duurt tot 21.00 uur waarna er tot 22.00 uur ruimte is voor een informeel gesprek onder genot van een drankje

 

Programma:

* Kennismaking met de wijkagent en BOA’s. Uitleg over werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

* Preventie voorlichting door Politie; hits en tips voor uw veiligheid en uw woonomgeving.

 

Aanmelden:

Wilt u deze avond bijwonen? Dan is het, i.v.m. de organisatie, van belang dat u zich aanmeldt bij Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek via het mailadres:
           
secretariaat@stichtingwijkraadheksenberg.nl  en/of telefoon 06.53510239                                                                        

 

Graag zien we u op 14 december!

Bestuur Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek

 

 

 

Belangrijk nieuws Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek Personele vacaturen en verandering datum Buurtveiligheid bijeenkomst

Gezocht nieuwe Beheerder en kandidaat bestuurslid.

Bij Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek is per 1 januari a.s. de functie vacant van beheerder wijkgebouw ’t Gringeltje Hei Grindelweg 82a. Dit omdat huidige beheerder dhr. Hans Wunderink, om persoonlijke redenen, het rustiger aan gaat doen en dus gaat stoppen. Ook legt hij zijn functie als penningmeester neer, in welke functie inmiddels weer voorzien is in de persoon van dhr. Frans Westen.

Derhalve is bestuur Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek naarstig op zoek naar een nieuwe beheerder, die na een gedegen inwerkperiode, vanaf 1 januari a.s. het beheer van ’t Gringeltje op zich wil nemen. De bestuurlijke gedachtegang gaat uit naar, op vrijwillige basis en het liefst woonachtig in Heksenberg/Pronsebroek, een accurate en gemotiveerde persoon, zowel man, vrouw of een echtpaar (gepensioneerde?) met wellicht enige ervaring welke wekelijks 4-5 uur beschikbaar moet zijn. Lijkt deze leuke functie, met een sociale impact, u wat of wilt u eerst nadere info over de inhoud van deze functie?                                     

Naast de functie van een nieuwe beheerder is bestuur Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek ook op zoek naar een kandidaat bestuurslid (man of vrouw en ook wonende in Heksenberg/Pronsebroek) die genegen is om en ook eveneens na een inwerkperiode en dan al functionerende als assistent-secretaris, uiterlijk per 31 maart 2018 volledig het secretariaat zal gaan overnemen. Voor genoemde functies kunnen geďnteresseerden contact op nemen met het secretariaat via mail: secretariaat@stichtingwijkraadheksenberg.nl of telefonisch 06.53510239.

Veiligheid en Buurtsteun
In tegenstelling tot vermelding in vorige editie van de datum donderdag 16 november over een dan te houden bewonersbijeenkomst met betrekking de wijkveiligheid is door omstandigheden voor deze bijeenkomst in gemeenschapshuis Heksenberg Hei Grindelweg een nieuwe datum vastgelegd. Deze zal nu plaatsvinden op donderdag 14 december om 19.30 uur eveneens in het gemeenschapshuis.

Overigens is eerder, en wel op woensdag 1 november a.s. om 19.30 uur, ook in het gemeenschapshuis een buurtbijeenkomst over het belangrijke wijkfenomeen buurtsteun. Ook voor deze bijeenkomst, welke eerder al op woensdag 29 maart jl. heeft plaats gevonden, is eenieder van de wijk Heksenberg/Pronsebroek van harte welkom. 

 

 
 

Nieuws
(klik op de tekst)

Veiligheid staat voorop

Verdiende receptie en feestavond voor korps Edelweiss

WMC-goud door korps Edelweiss

Parochiekerk Gerardus Majella

Jeugdwielerronde 2017 Heksenberg

 

#

Wie sjoen os Heksenberg-Pronsenbroek is.

Filmpje over Heksenberg-Pronsenbroek
(klik op de tekst)

#

 

 


 

 


WebDesign 2017 GN System  
 

 


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 31-dec-2017 16:24