Archief wijkraad Heksenberg / Pronsenbroek
 

29-04-2010

Twee Heksenbergers Koninklijk Onderscheiden

Verdiende onderscheiding voor Stichting Wijkraad bestuurder en beheerder wijkgebouw
Hans Wunderink 
 

(Tekst/foto’s: Callie Steijaert/foto J Rahnama’i zoon Sajjad) 

Traditiegetrouw vond donderdag 29 april jl., daags voor Koninginnedag, in Heerlen de jaarlijkse feestelijke uitreiking plaats van verleende Koninklijke onderscheidingen. Evenals voorgaande jaren was de “Grote Remijs”-zaal  van  Kasteel Hoensbroek de locatie waar e.e.a. plaats vond.
De procedure rond de uitreiking vond dit jaar plaats onder een andere insteek en wel: een nieuwe lente, een nieuw gezicht en een nieuw initiatief.
Dit als vervolg van de benoeming van de heer Paul Depla als nieuwe burgemeester van Heerlen. Ging zijn voorganger, oud-burgemeester Toine Gresel, enkele dagen, voorafgaande aan de uitreiking, persoonlijk de decorandi thuis opzoeken om hen het heugelijke nieuws van verlening mede te delen, zijn opvolger burgemeester Paul Depla koos voor een andere opzet.

Kennismaken
Als kersverse burgemeester wilde hij immers op allerlei manieren kennismaken met de stad Heerlen en zijn inwoners. Om geheimhouding toch te waarborgen voor de potentiële decorandi werd het “spel” slim gespeeld. De aanvrager/verzorger van iedere decorandi kreeg het verzoek om zorg te dragen dat per uit te reiken onderscheiding 10 personen, inclusief de decorandi, in Kasteel Hoensbroek aanwezig konden zijn.
Daar stonden voor hen culinair welverzorgde gedekte tafels klaar met o.m. oranjevla/gebak, koffie en jus d’orange. Nadat zijn chauffeur hem de ambtsketting had omgedaan liet burgemeester Paul Depla in zijn openingstoespraak duidelijk merken dat hij het hartstikke leuk vindt om in Heerlen burgemeester te zijn en de stad mede vorm en ondersteuning kan geven. Op bescheiden wijze stelde hij dat niet de nieuwe decorandi de gasten waren, maar dat hij als burgemeester de gast was van hen. “Jullie zijn het immers die in het verdiende zonnetje worden gezet”.

Uitreiking
Vervolgens ging hij, namens Hare Majesteit Koningin Beatrix, over tot uitreiking van 12 Koninklijke Onderscheidingen, waaronder dus twee inwoners van Heksenberg t.w. de heren Hans Wunderink en Jacob Rahnama’i. Zij werden eveneens benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Het opspelden van de koninklijke versierselen liet burgemeester Paul Depla vooraf vergezeld gaan van een opsomming van de verdiensten van iedere decorandi. Hij wekte zelfs enige hilariteit op door op de uitspraak van de benaming Schandelen de klemtoon anders te leggen en ook het woord “Gebrook” (Hoensbroek) leverde enige moeite op. Het zij hem vergeven dat hij het Limburgse dialect nog niet machtig is. Maar de heer Depla beloofde hiertoe lessen te gaan nemen. Een nobele bewering toch. Met het uitbrengen van een champagnetoost en het maken van een groepsfoto werd de officiële bijeenkomst besloten.

De twee decorandi uit Heksenberg zijn:

De heer Hans Wunderink St.Hubertusplein 11
Hans Wunderink is een vrijwilliger in hart en nieren die zich sinds 1960 inzet voor de wijk Heksenberg/Pronsebroek. Zo was hij een van de medeoprichters van de wijkraad Heksenberg, nu dus Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek, en zette zich vooral in als penningmeester. Een functie die hij nu nog steeds accuraat uitvoert, evenals ook al jaren, beheerder van wijkgebouw ’t Gringeltje. Hierbij is ook echtgenote Thea zijn steun en toeverlaat. Het wijkgebouw ziet er steeds pico bello uit en echtpaar Wunderink staan bekend om hun geweldige impact als gastheer en gastvrouw, bij welke gelegenheid in ’t Gringeltje, dan ook. Overigens ging echtgenote Thea
echtgenoot Hans als Koninklijk Onderscheidene voor, want in 2009 werd Thea ook verrast met haar verdiende benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ook voor het Oranjecomité Heksenberg zette Hans Wunderink zich in. Van 1995 tot en met 2005 was hij bestuurslid van
het Oranjecomité. Mede dankzij zijn tomeloze inzet is het nu nog steeds een bloeiende vereniging. Daarnaast is en
was hij veelzijdig actief voor het Sint Nicolaascomité. Sinds 1980 tot heden heeft hij voor dit comité diverse functies vervuld. Zo was hij penningmeester, secretaris en voorzitter. Ook op muzikaal gebied laat de heer Wunderink van zich horen. Zo was hij 35 jaar lid van Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss. Vanaf de oprichting in 1960 vervulde hij eerst als lid de muzikale functies van het slaan op de dikke trom en tambour-maître. Daarna was hij enkele jaren voorzitter van genoemde vereniging.
Je kunt je haast afvragen waar hij zich nou niet voor inzet in de wijk Heksenberg. Want naast
de reeds genoemde vrijwilligersfuncties zet hij zich ook nog in voor de parochiegemeenschap bij
de voormalige vereniging Heksenberg-Vooruit, het  Gemeenschapshuis Heksenberg, verzorging tijdens de jaarlijkse Oranjeconcerten van de Harmonie Sint Gerardus, de Oad Prinsevereniging van “D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein” (hij was in 1990 Prins-Carnaval in Heksenberg en nadien ook een periode President) en last but not least de Kanarie- en Vogelvereniging Eendracht Heerlen.

De heer Jacob Rahnama'i Heerenweg 26   
Na een cultureel maatschappelijk betrokken leven in Teheran, waar hij destijds werd gedecoreerd met een gouden Pahlavi medaille, was de heer Rahnama'i genoodzaakt door de Iran-Irak oorlog zijn land te verlaten. In 1991 kwam hij met zijn gezin in Nederland aan waarna hij meteen een cursus Nederlandse taal volgde. Hij ging in Kerkrade als maatschappelijke begeleider en computerdocent bij de stichting Wereldwijd aan de slag.
Hij maakte zich  verdienstelijk als vrijwilliger bij diverse instellingen zoals buurtcentrum 't Heitje in Heerlerheide
en de speeltuin van Heerlerheide. Daarnaast was hij ook vrijwilliger in het asielzoekerscentrum Imstenrade en
Het Patronaat en de Stichting dier en Maatschappij (een opvangtehuis voor pleegkinderen) in Nuth. Vanaf 1992 is hij schrijver en cultureel journalist en schrijft Perzische literatuur en poëzie voor websites, tijdschriften en kranten.
Ook werkt hij sinds 1992 samen met grote podia als RASA in Utrecht en Souterain in Amsterdam op het gebied van integratie en uitwisseling van muziek. Hij is oprichter en grondlegger van het eerste Perzische traditionele muziek ensemble in Nederland genaamd 'Shoorideh'. In de periode van 1993 tot 2000 verzorgde de heer Rahnama'i computerlessen en maatschappelijke oriëntatiecursussen voor immigranten die pas in Nederland waren.
Bij het vervullen van zijn vrijwilligerstaken staat het ondersteunen en helpen van de medemens bij hem voorop.
Ook op politiek vlak is de heer Rahnama’i sinds 1998 zeer actief. Hij heeft in de loop der jaren verschillende functies bekleed binnen Groen Links.