Archief wijkraad Heksenberg / Pronsenbroek
 

3-04-2010
 


Weer volop speelvertier in Heksenbergse speeltuin

Op paaszaterdag, 3 april jl. vond traditioneel de opening plaats van het speeltuinseizoen 2010, dit uiteraard ook in Heksenbergse speeltuin t Heksenpretje (zie foto Will Smits), zoals bekend gelegen aan de Hei-Grindelweg naast de sportvelden van S.V. Groene Ster. Genoemde speeltuin geniet al vele jaren grote bekendheid in de gehele Parkstad regio. Jaarlijks komen dan ook velen, wel of niet via een vast abonnement, naar genoemde speeltuin. Hieronder ook scholen en kindervakantiewerk organisaties.

Seizoensopening
Voorafgaande aan de seizoensopening 2010 werd de speeltuin, in het kader van NL Doet, nog opgeschoond door o.m. medewerking van een aantal Heksenbergse jongeren, o.l.v. Jeffrey Waltmans, jongerenwerker van Alcander. Zij gaven hiermede een meer als positief imago af, omdat men nogal eens terecht, of misschien ook wel onterecht, negatief in beeld  wordt gezet. Ook oud-Heerlense wethouder zijnde P Diederen deed met opschonen een duit in het zakje. Dit alles natuurlijk tot tevredenheid van speeltuinbeheerder Joep Zanders. Natuurlijk stond de seizoensopening in het teken van Pasen 2010 en ontbrak de paashaas geenszins (zie foto). Het werd dan ook een leuke gezellige middag daar in t Heksenpretje

Openingstijden: de Heksenbergse  speeltuin is op maandag, dinsdag en donderdag geopend van 14.00 tot 17.00 uur en op woensdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur. In de hele vakantieperiode is t Heksenpretje open van 12.00 tot 17.00 uur.