Paarden op Heksenberg
Home
Omhoog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al geruime tijd grazen pony’s en paarden in Heksenberg

Kinderen vinden het uiteraard leuk om naar te kijken


Al geruime tijd grazen pony’s in Heksenberg en wel op het perceel (eigendom van woningcorporatie Woonpunt) gelegen tussen Hei Grindelweg/Bruinkoolweg en het Toon Dankerspad. Het betreft pony’s van Dierenstichting Hope, welke stichting zorg draagt voor bemiddeling en opvang van paarden en kleine dieren in nood. De Stichting is gevestigd op de Italiëlaan 85, 6414 TM Heerlen.en bereikbaar onder nummer: 0638472348.en via website: www.dierenstichtinghope.nl . Via deze site krijgt men een humanitair beeld van de werkwijze en doel met betrekking tot de noodzaak van het werk van de vrijwilligers van Hope.

 Doelstelling
Dierenstichting Hope is opgericht met als doeIstelling het opvangen van paarden en andere kleine dieren die verwaarloosd, mishandeld of ziek zijn. Tevens vangt Dierenstichting Hope paarden en andere kleine dieren op die elders, om wat voor reden dan ook, niet (meer) terecht kunnen. Overigens is het mogelijk een band aan te gaan met een of meer van de dieren middels adoptie. Dat wil zeggen dat geďnteresseerden helpen kunnen de onkosten voor de totale verzorging van het dier ( o.a. voer, hooi, stro, wei, dierenarts, medicijnen, etc.). Als dank voor genoemde medewerking wordt een adoptie certificaat met foto van het geadopteerde dier beschikbaar gesteld. 

Kinderen
Natuurlijk hebben de grazende pony’s en paarden in Heksenberg dag in, dag uit nogal bekijks van ouderen en kinderen waarbij vooral de kinderen het uiteraard leuk vinden om naar te kijken. Omdat de pony’s ook direct aan de draadomheining komen, welke grenst aan de peuterspeelzaal ’t Gringeltje, heeft Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek hierover, bij mondde van Wijkgebouwbeheerder H.Wunderink, een veiligheidkanttekening gemaakt. Insteek, er moet nadrukkelijk voorkomen worden dat straks, als de school weer begint, door de kinderen een handje door de draad wordt gestoken met evt. nare gevolgen van dien. Namens Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek heeft voorzitter/secretaris Callie Steijaert hierover contact gelegd met Stichting Hope. Zij waren heel coulant en hadden volledig begrip voor deze situatie. Ook zij waren de mening toegedaan dat er, ter voorkoming van problemen, maatregelingen genomen moeten worden. Zij gaven dan ook aan om zo spoedig mogelijk hiertoe, zoals door Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek voorgesteld, een voorziening te treffen zodat het kinderplezier niet vergald zal worden door een ongeval, welk immers onbewust in een klein hoekje kan schuilen   

Flessenactie
Overigens houdt Dierenstichting Hope maandag 11 augustus een flessen inzamelingsactie. De opbrengst wordt vervolgens aangewend om een renovering van de paardenstallen, ook in Heksenberg, door te voeren. Daardoor hoopt men dat de dieren veilig in een stal kunnen staan. Bewoners kunnen de flessen in een plastic zak aan de voordeur hangen. Dierenstichting Hope is hier dan ook heel erkentelijk voor.

 

Tekst/foto’s: Callie Steijaert

 

 
 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 02-nov-2015 23:19

 

www. gnsystem.nl

   
Terug naar
boven / index