Buurt/wijk Stichtingen Stadsdeel Heerlerheide schenken op prinsenreceptie 8000 euro
t.b.v. renovatie speeltuin ’t Heksenpretje

 

Afgelopen zaterdag bood in het Sjpashoes/Gemeenschapshuis Heksenberg de plaatselijke carnavalsvereniging D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein haar prinselijke hoogheden 2014, te weten prins Léon l van den Broek en jeugdprins Imano l Ummels een receptie aan. Bij deze gelegenheid werd ook jubilaris en oud-prins Henri ter Huurne bij gelegenheid van zijn 1 x 11 jaar lidmaatschap van de “Verein” in het zonnetje gezet. Ook vond, voorafgaande aan de receptie, de uitreiking plaats van de jaarlijkse Orde van Verdiensten aan de heer Joep Zanders. De meer als gezellige, maar vooral druk geslaagde receptie, was een aaneenschakeling van felicitaties, toespraken en dansjes van jeugdige tanzmariechens, evenals de aanwezigheid van diverse bevriende carnavalsverenigingen uit Stadsdeel Heerlerheide te weten C.V. De Bokkeriejesj, C.V. De Jonge Böck, C.V. De Beeren, C.V. Carboon en uiteraard ook Damesgarde de Geête. Maar ook uit de aanverwante regio van o.m. Brunssum tot Bocholtz toe waren carnavalsverenigingen naar Sjpasseberg/Heksenberg gekomen. Niet achterbleven op dit receptiefeest waren ook het overige verenigingsleven en particulieren van Heksenberg e.o. waaronder ook nieuwe pastoor Wim Miltenburg. Zij gaven daarmede ook blijk van hun interesse en sympathie voor het Sjpassebergse carnaval.  

Nieuwe Ordedrager Joep Zanders werd, behalve het in ontvangst nemen van de Ordemedaille en oorkonde, bovendien verrast door de aanwezige vier buurt/wijk Stichtingen van Stadsdeel Heerlerheide en wel Stichting Wijkbeheer Carisven, Stichting Buurtbeheer Beersdal/Rennemig, Stichting Wijkbeheer Vrieheide e.o. en Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek. De Orde van Verdiensten werd hem o.m. verleend voor zijn jarenlange vrijwillige inzet als bestuurslid van Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss en als beheerder van speeltuin ’t Heksenpretje gelegen aan de Hei Grindelweg Heksenberg. Juist de inzet van Joep Zanders voor genoemde speeltuin was de speciale reden waar voor de vier buurt/wijk Stichtingen naar deze receptie waren gekomen.

Speeltuin ’t Heksenpretje, overigens de enige speeltuin in Stadsdeel Heerlerheide, gaat een totale renovatie tegemoet. Het zal een droomspeeltuin moeten worden met een oase van avontuur, ontdekking en speelplezier. Door gemeente Heerlen is de speeltuin eertijds aangewezen als pilot project en stelde hiervoor een garantiebedrag van 100.000 euro ter beschikking, maar Stichting speeltuin moest zelf zorg dragen voor rond 60.000 euro. Dank zij de tomeloze inzet van Stichting en
vrijwilligers lukte dit, zodat realisatie nu mogelijk is. Bij monde van voorzitter/secretaris Callie Steijaert van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek liet hij in zijn toelichting weten dat de receptie vandaag voor de Buurt/wijk Stichtingen, ook verbonden in het Kernteam, een mooie gelegenheid was om, t.b.v. nieuwe inrichting speeltuin Heksenpretje, symbolisch een ludieke cheque ter waarde van 8000 euro te overhandigen(zie foto). Voor Ordedrager Joep Zanders en Stichting speeltuin een geweldige verrassing, welke uiteraard zeer op prijs werd gesteld. 

 

Tekst Callie Steijaert/foto: Frank Aretz

 

 

 

IN MEMORIAM

 

1957 Will Hollanders 2012 

(Tekst/foto: Callie Steijaert)

Geschokt, ongeloof en grote verslagenheid maakte zich in de wijk Heksenberg/Pronsebroek, maar eigenlijk ook in andere wijk/buurten
van Stadsdeel Heerlerheide, meester toen het bericht doorkwam dat in de nacht van zondag op maandag jl. (één dag voor kerst 2012 dus) in het Atrium Medisch Centrum Heerlen op 55 jarige leeftijd plotseling was overleden de heer Will Hollanders. Het duurde bij iedereen zeer lang voordat de werkelijkheid van het trieste bericht was doorgedrongen.
Het kon toch niet waar zijn dat bericht. Hoewel nog niet te bevatte
bleek het helaas op waarheid te berusten. Will, een bestuurlijke icoon
in de samenleving, is helaas niet meer. Eigenlijk schieten woorden tekort om dit plotselinge verlies te omschrijven. Will was het boegbeeld voor velen in de wijk en omgeving.
Sterker nog, hij was door zijn inzicht, kundigheid en vooral mondigheid een rots in de gemeenschapsbranding.
Juist dit gegeven maakte hem tot iemand die nu dus node gemist zal worden. Zijn heengaan is dan ook heel moeilijk
te aanvaarden.                                                     
 

Dankbaarheid

Maar iedereen die hem gekend heeft en met hem, op welke wijze dan ook, heeft samengewerkt weet dat er nu maar één remedie is en wel dankbaarheid voor al hetgeen hij voor wijk Heksenberg, c.q.  Stadsdeel Heerlerheide heeft gedaan.
Een gegeven waar indirect ook Heerlen, in het kader van Buurtgericht Werken, ook mee te maken had. Will gaf immers al jaren, eerst als secretaris en nadien tot de dag van zijn overlijden als voorzitter, leiding aan Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek. Hierbij stond voor hem, samen met zijn collega’s bestuurders, leefbaarheid en veiligheid van Heksenberg/Pronsebroek hoog in het vaandel. Dientengevolge was hij dan ook voorzitter van Klankbordgroep Leefbaar Heksenberg. Zijn bestuurlijke inspiratie beperkte zich niet alleen tot Stichting Wijkraad. Integendeel zelfs, want al een aantal jaren was hij ook voorzitter van Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss Heksenberg.  In hem verliest het korps een zeer gewaardeerd, enthousiast en kundig persoon die het korps de nodige spirit gaf. Eerst als voorzitter en nadien als koorlid droeg hij ook bij aan de uitstraling van koor CODA.  Mede ook dank zij zijn inbreng genoten korps en koor alom respect. Zijn plotselinge overlijden sloeg echter ook als een bom in bij Stichting Speeltuin ’t Heksenpretje. Voor deze Stichting verzorgde hij op meer als accurate wijze de financiën van speeltuin ’t Heksenpretje. Ook was hij de grote inspirator bij de voorbereidingen en nadien verwezenlijking van het nieuwe futuristische speeltuingebouw Hei-Grindelweg.        
                                                                                                                         

Lift Off en kindervriend

Grote genoegdoening en een geweldige uitdaging vond Will het afgelopen zomer om te fungeren als comitévoorzitter in de (mede)-organisatie van het Lift Off Open Air Festival op het Corneliusplein in Heerlerheide. Hij voelde zich hierbij dan ook als een vis in het water. Laten we zeker niet vergeten dat Will ook een kindervriend was. Onlangs (9 december jl.) trad hij in gemeenschapshuis Heksenberg nog op als St.Nicolaas, een taak die hij al jaren met veel verve en inspiratie wist te brengen. De kinderen op audiëntie bij de Sint genoten dan ook van zijn opbeurende kwinkslagen. Hij liet de kinderen dan ook in alle waardigheid tot zich komen. Maar Will was ook een culinaire genieter en ging bovendien graag op vakantie, vooral naar Italië. Maar ook de deze zomer gemaakt cruisereis vond hij een geweldige belevenis. Beroepshalve was Will de laatste jaren, als hoofd opleiding, verbonden aan het bedrijf Paraat Beveiliging BV. Met de dood van Will verliest het bedrijf in hem een gewaardeerd medewerker, fijne collega en vriend stond op de site van het bedrijf te lezen.        
                 

Afscheid

Vrijdag 28 december wordt om 11.00 uur afscheid genomen van Will Hollanders in de St. Corneliuskerk Heerlerheide met aansluitend de crematie in het crematorium van Heerlen. Rest in dit In Memoriam nog één slotzin en wel dat,
in deze moeilijke tijd, het oprechte medeleven uitgaat naar echtgenote Joes , kinderen, kleinkind en familie.

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 02-nov-2015 23:19

 

www. gnsystem.nl

   
Terug naar
boven / index