Rioolrenovatie
Home  
Enkele door Callie Steijaert gemaakte foto’s van laatste asfaltering werkzaamheden Roebroekweg in het kader van de nu voltooide rioolrenovatie Heksenberg/Pronsebroek

klik op de foto's voor een vergroting

 

 

                                                                                                                      29 augustus 2012 

 

Informatiebijeenkomst over Rioolrenovatie in uw buurt


 

Geachte bewoner,

 

De gemeente Heerlen gaat in uw buurt in de komende tijd flink aan de weg timmeren: In de Roebroekweg, Jongmansweg, Pappersjans, Hei Grindelweg, Gildestraat, Bruinkoolweg en de Pastoor Honeestraat worden de rioleringen en de (asfalt)verhardingen vervangen. Ook zullen, tot aan de erfgrens, alle huisaansluitingen van de riolering worden vernieuwd. Vooruitlopend op deze werkzaamheden zullen WML en Enexis in enkele weggedeelten en binnen het gehele gebied een aantal verouderde kabels, leidingen en huisaansluitingen vervangen.

De werkzaamheden van de nutsbedrijven zullen al in de loop van september beginnen, het wegenwerk in oktober. Vanwege de omvang zal het werk gefaseerd worden uitgevoerd. Al met al zijn we ruim een jaar in uw buurt aan het werk.

Om u te informeren over de plannen gaan wij binnenkort twee inloopbijeenkomsten houden. Gedurende deze bijeenkomsten kunt u de tekeningen van de werkzaam-heden bekijken en toelichting krijgen betreffende de uitvoering. U kunt dan met de projectleiders van de gemeente spreken over bij voorbeeld de bereikbaarheid gedurende het werk en de situatie bij uw woning.  

Wij willen u hierbij uitnodigen voor deze inloopbijenkomsten, die worden gehouden:

Datum:     di. 11 september 2012, alle bewoners westelijk van de P. Dondersstraat

Datum:     do. 13 september 2012, alle bewoners oostelijk van de P. Dondersstraat

Tijdstip:     16.30 – 20.00 uur

Locatie:     Het Gringeltje, Hei Grindelweg 82a 

Kunt op de ene dag niet en de andere wel, dan mag u wisselen. 
 

Gedurende de hele uitvoering zullen we u via de website van de wijk, www.stichtingwijkraadheksenberg.nl, op de hoogte houden van de voortgang. Inmiddels zijn de (besteks)tekeningen op de site al te raadplegen.

Die tekeningen zijn ter plaatse van het parallelweggetje Jongmansweg nog niet definitief. Het ontwerp van dit stukje Jongmansweg zal in de komende weken nog wijzigen. Met de direct betrokkenen zullen wij daarover apart in overleg gaan. 

Heeft u vragen over het werk, die u niet kunt stellen tijdens de bijeenkomst, neem dan contact op met ondergetekende,  projectleider van het werk.

Tel: 045 560 3951, e-mail: w.fleuren@heerlen.nl 

Met vriendelijke groet

Gemeente Heerlen, 

W. Fleuren

Bureau Stadsinfra

 

 
   
 


WebDesign 2012 GN System.  
 

 


Deze e pagina is voor het laatst bijgewerkt op 02-nov-2015 23:20