Overlast
Home
Bestuur / Contact
Wijkagent
Algemene informatie
Gemeentelijke Info
Verenigingen / info
Fotoalbum
Weblinks
 

LAATSTE NIEUWS

 

HEKSENBERG IS OVERLAST SPUUGZAT


 

Zie hieronder het verzoek van de gemeente Heerlen, i.s.m. politie en handhaving,om overlastmeldingen te doen, zodat er maatregelingen genomen kunnen worden. Heksenberg is overlast spuugzat. De wijk wil absoluut niet terug naar een aantal jaren geleden toen ook de overlast de pan uit rees en dientengevolge, door bemiddeling van oud-burgemeester Paul Depla, zelfs een poosje een ingezette mobiele camera de overlast situatie in de gaten moest houden. Omdat we met zijn allen dit willen voorkomen doet ook Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek op iedereen, niet alleen uit de hieronder opgesomde woonomgeving, die enige vorm van overlast waar neemt, dit te melden (zie hieronder voor het meldadres). Overlast hoort niet thuis in onze wijk.

Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek
 

 

Overlastmeldingen in uw buurt

 

Beste bewoners, 

In de afgelopen maanden hebben de gemeente en de politie een aantal meldingen ontvangen over overlast in uw woonomgeving: de Mgr. Hanssenstraat en de Grindel in Heksenberg. Deze meldingen gaan onder andere over vernielingen, geluidsoverlast door bv. vuurwerk, intimidatie van bewoners door groepen jongeren en gevaarlijk gedrag op de weg zoals bv. te hard rijden door autoís en scooters. 

De meldingen die we ontvangen helpen onze gemeentelijke handhavers en de politie, om actie te kunnen ondernemen. Wij willen echter het beeld van de overlast volledig krijgen zodat we samen met de politie een goede aanpak kunnen uitvoeren.  

Daarvoor willen we graag om uw medewerking vragen. Wij vragen u om overlast in uw woonomgeving, die u in de afgelopen weken heeft ervaren of misschien nog steeds ervaart, aan ons door te geven. Dat kan door:

- te bellen met de Meldkamer van Bureau Handhaving op tel. nr. 045-5605900

- een mailbericht te sturen naar r.vanderbroeck@heerlen.nl 

Uw meldingen worden geregistreerd, opgeslagen en verzameld en vervolgens besproken met de politie, met als doel om de overlast te beŽindigen en verdere overlast te voorkomen. Indien u niet wenst dat er naar aanleiding van uw melding contact met u wordt opgenomen, kunt u dit aangeven. Uw mailadressen en telefoonnummers worden niet bekend aan derden.

 

Wij stellen uw medewerking zeer op prijs!  

Afdeling Integrale Veiligheid,

Gemeente Heerlen

 

Hieronder vindt u algemene informatie over de diverse mogelijkheden die er zijn om overlast in uw woonomgeving aan de gemeente en aan de politie door te geven.

 

Mocht u overlast ervaren in uw buurt, dan vragen wij u om dat te melden. Door uw melding weten gemeente en politie wat er speelt en kunnen zij zorgen voor een schone en veilige wijk. 

Voor overlast in de openbare ruimte kunt u 24 uur per dag terecht bij de gemeentelijke nummers 14045 of 045-5605040. We streven ernaar uw meldingen zo spoedig mogelijk op te volgen. 

Voor ernstige overlast kunt u terecht op het algemene nummer van politie: 0900-8844

Voor spoedmeldingen is 112 het aangewezen nummer. 

Wilt u uw melding anoniem kwijt, dan kan dat bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000*

 

* Info Meld Misdaad Anoniem: De anonieme meldlijn van de onafhankelijke Stichting Meld Misdaad Anoniem (kortweg M.) is geen onderdeel van de politie. M. helpt politie door het aanbieden van anonieme tips van burgers. Hiermee dragen zij bij aan het oplossen, voorkomen en stoppen van misdaad! De meldlijn is zeven dagen per week gratis bereikbaar. Melders blijven anoniem. M. verwerkt een melding zonder: naam, geslacht, adres en woonplaats. Telefoonnummers worden niet weergegeven of op tape opgenomen. M. waarborgt dat de melder onbekend blijft, maar dat informatie wel door politie kan worden gebruikt. Dit betreft ook informatie over strafbare feiten zoals geweld, overvallen, inbraken  en drugs(handel).                           

 


 
 


WebDesign 2015 GN System  
 


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 02-nov-2015 23:03