HET NIEUWE ZORGSYSTEEM, HOE, WAT EN WAAR.
Home
Bestuur / Contact
Wijkagent
Algemene informatie
Gemeentelijke Info
Verenigingen / info
Fotoalbum
Weblinks
 

LAATSTE NIEUWS

 

HET NIEUWE ZORGSYSTEEM, HOE, WAT EN WAAR.


 
Middels deze website besteden wij met name veel aandacht aan het nieuwe zorgsysteem.
Welke veranderingen dit teweeg brengt en hoe en waar het nieuwe systeem werkt en toegankelijk is voor de mensen.

Vanaf 1 januari 2015 jl. zijn Gemeenten verantwoordelijk voor veel nieuwe taken op het terrein van participatie, jeugdhulp en ondersteunende zorg en begeleiding.
De grootste uitdaging hierbij is dat de ondersteuning aan de burgers word verbeterd tegen minder kosten.

Belangrijk onderdeel  van deze ondersteuning is de zogenaamde toegang tot ondersteuning.
Dit is het moment dat een burger of zijn omgeving ondersteuning zoekt tot en met het moment waarop toewijzing van deze dienstverlening plaatsvindt.

WAAR KUN JE TERECHT MET JE VRAAG VOOR ONDERSTEUNING?

  • De bekende loketten van de gemeente.( het Wmo-loket en de poort werk en inkomen)

  • Huisarts.

  • Schoolmaatschappelijk werker.

  • Wijkverpleegkundige.

  • Mantelzorger of vrijwilliger.

  • Sociale Buurtteams (13 stuks in Heerlen).

WAT IS EEN SOCIAAL BUURT TEAM?

De kern van een buurtteam bestaat  uit een wijkverpleegkundige, een maatschappelijk werker en een medewerker jeugd .Deze zijn bijna altijd al werkzaam en actief in de wijk. Hier kunt u terecht voor al uw vragen aangaande zorg en welzijn, opgroeien en opvoeding, werk en inkomen, zelfstandig wonen en meedoen aan de samenleving.

De gemeenten wil met name de hulpverlening in de tweede lijn (dat is de complexe en/of langdurige hulp met inzet van dure maatwerkvoorzieningen of individuele voorzieningen) ombuigen naar goedkopere  eerstelijnshulpverlening.(lichte ondersteuning en algemene voorzieningen) of nuldelijnsoplossingen, door het ondersteunen van de eigen kracht van de cliŽnt zelf en het informele netwerk om de cliŽnt heen.
Er gaat dus door de gemeente nadrukkelijk ingezet worden op preventie en het zelf vinden van een oplossing,  eventueel samen met het informele netwerk of de familieleden van de cliŽnt.
Lukt dit niet, dan word er gezamenlijk naar ondersteuningsmogelijkheden gezocht zonder dat er direct een maatwerkoplossing of een individuele voorziening bij komt kijken.
Pas als dit niet mogelijk is worden er individuele of maatwerk trajecten ingezet.

DE OPBOUW VAN DE NIEUWE ZORGSTRUCTUUR.     

       1. BUURTSTEUN: Bewoners in de buurt betrekken bij ondersteuning.Net als mantelzorgers, vrijwilligers en
                                     buurtorganisaties.

       2. SOCIALE BUURTTEAMS: Deze vormen de nieuwe toegang voor zorgvragen. Vragen rond welzijn, opgroeien
                                      en opvoeding, werk en inkomen en zelfstandig wonen en meedoen in de samenleving.

 3.   EXPERTISE TEAMS: Dit is de tweedelijns ondersteuning van het sociale buurtteam. Als zij overvraagd zijn ,kan advies worden ingewonnen bij 1 van de 2 Expertiseteams. (1 voor Heerlen-Noord= Hoensbroek en Heerlerheide  en 1 voor Heerlen-Zuid=Heerlen Centrum en Heerlerbaan). De medewerkers van een expertise team springen bij als er meer expertise nodig is.
Men moet ook nadrukkelijk doorverwezen zijn. Deze expertise teams bestaan uit experts op allerlei terreinen, bijvoorbeeld op het terrein van jeugdhulp, GGZ- of LVB problematiek, consulenten Wmo, consulenten Schuldhulpverlening en medewerkers Werk en Inkomen van de gemeente. Zij kunnen eventueel zorgen voor toegang tot maatwerk en individuele voorzieningen. Zoals hulp bij huishouding of een woningaanpassing. Ook kunnen zij helpen bij voorzieningen op het terrein van werk en inkomen, zoals een bijstandsuitkering  of een schuldhulp verlening traject. 

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VANAF 1-1-2015. 

SOCIALE BUURTTEAM:  telefoonnummer 045-5604004.
Een medewerker van een sociaal buurtteam bij u in de buurt neemt dan contact met u op.

WMO LOKET: telefoonnummer 045-5605030. 

POORT WERK EN INKOMEN: telefoonnummer  045-5605040.
V
oor vragen over inkomen, schulden, werk en participatie.

 VEILIG THUIS: telefoonnummer 0800-2000.
Meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. 

ONAFHANKELIJKE CLIENTENONDERSTEUNING: telefoonnummer 088-0102222.
Deze personen kunnen u ondersteunen bij het voeren van een gesprek met het Sociaal Buurtteam of helpen met het invullen van bepaalde formulieren. 

GEMEENTE HEERLEN ALGEMEEN SERVICE NUMMER: 14045.
 

 


 
 


WebDesign 2015 GN System  
 


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 30-sep-2016 00:03