Sjpasseberg
Home
Omhoog
Jarmo Mengelers 47e prinscarnaval in Sjpasseberg/Heksenberg
Veiligheid staat voorop
WMC Kerkrade 2017
WMC-goud door korps Edelweiss
Parochiekerk Gerardus Majella
Jeugdwielerronde 2017 Heksenberg
Lente Festival 2017
Zuidplas Sibelcogroeve
Van en Vuur 2017
Nieuwe buurthelden 2017
Orde van Verdienste 2017
jeugdprins Bram l
prinsmobiel 2017
prinsenproclamatie
7 Days before
Sportpark Heksenberg
Vogel tentoonstelling 2016
Maradona 2
Maradona
Terre des Hommes
topartieste Marleen
Buurtsteunproject
waardering Mantelzorgcompliment
Fides 60 jaar
Buurtactie Heerlen
RK Vrouwengilde Heksenberg al 70 jaar
Persmoment Sibelco 9-2016
kunstwerk basisschool
prinsenproclamaties
HET NIEUWE ZORGSYSTEEM, HOE, WAT EN WAAR.
Scoutinggebouw
Jachthoorn & Trompetterkorps
Overlast
Buurtfeest 2015
Theo Vijgen
Efteling komt naar Heksenberg
SummerParty Heksenberg
Koningsdag 2015
Clubkampioenschappen Fides
Koninklijke Onderscheiding 2015
Kinderoptocht 2015
Rioolrenovatie
Orde van Verdiensten 2015
Jeugdprinses Felicia l
jubileumprins Heksenberg
 

            Jaarlijkse avond Heerlense Carnavals Federatie in nieuw “jasjelees verder
                  Programma Carnavals seizoen 2010-2011 van 
                  D'r Heksenbergse  Vasteloavends Verein
 lees verder
 

Jaarlijkse avond Heerlense Carnavals Federatie in nieuw “jasje”

(door Callie Steijaert)

Carnavalsseizoen 2010-2011 nadert weer met rasse schreden. Donderdag 11 november (de traditionele elfde van de elfde) wordt dan ook weer het startsein gegeven voor de opening van genoemd seizoen. Ook de Federatie van Heerlense Carnavalsverenigingen, waarbij een groot aantal Heerlense carnavalsverenigingen zijn aangesloten, is inmiddels al druk doende met de voorbereidingen. Zoals bekend organiseren zij ieder jaar hun federatieavond met o.m. uitreiking van de Federatie Orde van Verdienste. Voor dit jaar 2010 heeft de federatie unaniem besloten om de avond in een ander “ jasje te gieten”. Dit jaar zal de avond nieuwe stijl gehouden worden op vrijdag 12 november a.s. en wel in de locatie “De Beerensjtal” Maasstraat 10 in de Heerlense wijk Beersdal/Rennemig en begint om 20.11 uur. Overigens wordt de avond, in tegenstelling tot vorige edities, niet meer door een van de aangesloten verenigingen georganiseerd. Dit jaar is de regie in handen van de federatie zelf. Overigens hebben de aangesloten verenigingen besloten er een gezamenlijke seizoensopening van te maken.

Optredens
Ook aangaande het entertainmentgebeuren heeft men gekozen voor een andere opzet. Men wil dientengevolge graag de voorkeur geven aan (lokale) nog onbekend zijnde artiesten om hun (verborgen) talent voor het voetlicht te brengen. Dit onder het toepasselijke motto: “loat es heuren wat’ste kins”. Aanmelden kan bij het secretariaat van de Federatie                                                                                              
Orde van Verdienste
In het verleden werd jaarlijks de Federatieorde, de hoogste Heerlense onderscheiding op carnavalsgebied uitgereikt. In 2009 werd deze nog aan Callie Steijaert uitgereikt voor zijn publicitaire verdienste voor de gemeenschap en de carnaval. Om deze orde nog belangrijker te maken  zal hier nog meer cachet aan worden  gegeven. Daarom is besloten deze orde nog maar  eens in de drie jaar uit te reiken. Voor het eerst zal dit dan ook geschieden in 2012. Buiten de aangesloten verenigingen zijn ook andere verenigingen en groepen welkom. Dus noteer de datum 12 november alvast in de agenda om deze gezellige avond bij te wonen.

 

                              (wijzigingen voorbehouden)

Liggende oorkonde:  
 
Opening Seizoen:
Federatie opening seizoen 
Proclamatie: 

Proclamatie Jeugdprins(es)                                  
Receptie: 
                      
Kinderoptocht 

Sjpeetsjoppe  Oad-prinse
 
Van en Vuur

Jeugdmiddag:  

Carnaval:     

Sassa: 

Haringhappen:   

                                                                 
11-11-2010
 
12-11-2010 
08-01-2011
16-01-2011 

29-01-2011

27-02-2011

27-02-2011
04-03-2011

05-03-2011

06/07/08-03-2011

 08-03-2011
 09-03-2011


 
 

 

 
                                                               Zie www.sjpasseberg.nl voor meer informatie

 


WebDesign 2010 GN System.  
 


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 06-okt-2010 02:22