Feestelijke (her)-opening vernieuwde Stadsdeel speeltuin ’t Heksenpretje

Na grote transformatie omgetoverd tot een oase van avontuur en speelplezier.
 

Komende zaterdag 21 juni zal om 14.00 uur de feestelijke (her)-opening plaats vinden van de vernieuwde Stadsdeel speeltuin ’t Heksenpretje gelegen aan de Hei-Grindelweg. Dit naast de sportvelden Pronsebroek, zoals bekend de thuishaven van amateur hoofdklasse voetbalvereniging RKSV Groene Ster. Na een grote transformatie, c.q. renovatie en herinrichting, is de speeltuin, door de project doelstelling nu ook aangeduid als enige droomspeeltuin voor heel Stadsdeel Heerlerheide. Niet zo verwonderlijk eigenlijk als gekeken wordt naar wat er allemaal, in het belang van optimaal kindervertier, veranderd is. Een schitterend ogende speelgelegenheid en zelfs toegankelijk gemaakt voor minder validen.  

Maar begrijpelijker wijze is er, voorafgaande aan de komende feestelijke heropening, heel wat tijd en inzet gespendeerd om e.e.a. gerealiseerd te krijgen. Het begon overigens al in 2012 toen de bestaande speeltuin door de gemeente Heerlen werd “gebombardeerd” om als speeltuin pilot project te gaan fungeren met de status om voor heel Stadsdeel Heerlerheide te gaan fungeren. Deze opdracht was eigenlijk begrijpelijk te noemen, want de bestaande speeltuin, zo laten beheerder Joep Zanders en de bestuursleden, c.q. voorzitster Janny Kompier, secretaresse Henny van der Laan van Stichting ’t Heksenpretje en bijgestaan door vrijwilliger Kleis Adema ons weten. Er werden immers steeds meer speeltoestellen afgekeurd, waardoor ook de veiligheid in het geding kwam.
Maar na de gemeentelijke aanwijzing als pilot project kwam het financiële aspect om de hoek kijken. Dit gezien ook de grote kosten die nu eenmaal met een totale renovatie en herinrichting gepaard gaan. De gemeente stelde hiertoe een garantiebedrag van 100.000 euro ter beschikking maar wel onder de voorwaarde dat de speeltuin zelf zorg zou dragen voor het “ophoesten” van 60.000 euro. Dit totale bedrag was, gezien de omvang en intentie voor de eerder genoemde droomspeeltuin daadwerkelijk te laten fungeren, noodzakelijk.  Dank zij de tomeloze inzet van Stichting, overkoepelende organisatie SPEL/Marianne, Alcander, vrijwilligers en gulle grote en kleine sponsoren lukte dit. Fondsenwerving was ook noodzakelijk en hiertoe mag zeker de bijdragen van gemeente Heerlen, VSB-Fonds, Jantje Beton, NSGK en de vier Buurtstichtingen van Stadsdeel Heerlerheide niet onopgemerkt blijven. Daarbovenop ook nog in natura de bijdrage van Sibelco( v/h Sigrano) en de eigen acties van Stichting speeltuin.                                                                                                       

De firma Replay kreeg in december 2013 de vererende opdracht om de geplande droomspeeltuin te realiseren. Uiteindelijk kon groen licht gegeven kon worden om met de werkzaamheden te kunnen beginnen. Op 5 maart jl. kon de renovatie dan ook daadwerkelijk van start gaan. Vier weken lang was het credo dan ook: graven, verleggen, bouwen, verbouwen en inzaaien. Een chapeau is ook weggelegd voor de heren beheerder Joep Zanders, Jan Berx en John Finger. Zij verzette dagelijks vrijwillig bergen werk. Uiteindelijk was alles gereed en zorgde een totale metamorfose voor een schitterende speeltuingelegenheid. In tegenstelling tot voorgaande jaren kon de speeltuin, volgens traditie, nog niet op paaszaterdag geopend worden omdat het ingezaaide gras nog niet sterk genoeg was.  

Feestelijke openingsprogramma:

Vanaf 12.00 uur is de speeltuin gewoon open en is Hekslotje de gehele dag aanwezig.
Officiële opening vanaf 14.00 uur met woordje door voorzitster Janny Kompier en woord nieuwe Heerlense wethouder Jordy Clemens. Opening middels oplaten ballonnen. Rondleiding genodigden en is er in de tent gelegenheid de foto’s te bekijken van de voortgang met betrekking tot de herontwikkeling.
Overigens zijn de entreeprijzen: een jaar gezinsabonnement kost 15 euro. Losse entree euro 1,50 (ouders vrije toegang). Gastouders abonnement 20 euro.

Tekst: Public Relations: Callie Steijaert

 

 

 

Korps Edelweiss voor tweede maal op rij dubbele kampioen der Lage Landen 

Onlangs behaalde Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss Heksenberg /Heerlen andermaal een glorieuze succesvolle dag.
Het korps nam deel aan een muziekconcours in de Belgische plaats Hamont. Inzet het evt. binnenhalen van de begeerde titel Kampioen der Lage Landen. Ondanks de geduchte concurrentie “flikte” het korps van dirigent Marcel Falize en tambour-maître Giel Aarts het weer. Saillant detail hierbij het gegeven
dat het binnenhalen van het dubbele kampioenschap voor Edelweiss dit ook betekende dat zij deze prestatie voor de tweede maal op rij wisten te
bewerkstelligen. Klasse toch.  

Het hoge internationaal behaalde resultaat werd afgedwongen door in de mars maar liefst 90.65 punten te behalen en kreeg Edelweiss van de internationale vakjury voor het stilstaand werk maar liefst 92.40 punten toebedeeld en lieten daarmede de concurrentie ver achter zich. Kortom, bij elkaar weer een schitterend 90+ resultaat. Genoemd behaalde dubbele kampioenschap der Lage Landen was zeker mede ook een verdienste van de jonge leden van het korps. Zeker ook gezien dat jongste lid Loek pas 10 jaar is. Hoe heet het ook weer? Juist, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat telt zeker ook voor Edelweiss. Naar de toekomst gericht zeker een meer als geruststellende gedachte.

Tekst/archieffoto: Callie Steijaert (public relations)

 

 

 

Sportieve en geslaagde clubkampioenschappen RKGV FIDES

Vereniging mocht zich verheugen in goede belangstelling

RK Gymnastiekvereniging FIDES (Flink in Doen en Streven) Heksenberg hield onlangs haar jaarlijkse clubkampioenschappen in de sportzaal Bruinkoolweg. Behalve Heksenberg zijn ook sportievelingen uit andere delen van Stadsdeel Heerlerheide lid. Zoals bekend werd genoemde vereniging opgericht op 7 mei 1957 (nu dus al 57 jaar) en biedt sindsdien aan jonge mensen, vanaf 6 jaar, de gelegenheid om zich, onder deskundige leiding, te bekwamen in de turnsport. Voor geïnteresseerde jongeren wordt de mogelijkheid geboden om te werken aan een oefening op: de vloer, de lange mat, de balk en de brug ongelijk. Ook minitrampoline springen, met of zonder toestel, behoort tot de vaste oefenstof. Lijkt dit wat om op ontspannen en gezonde manier sport te bedrijven? Wordt dan lid van FIDES. Aanmelding kan geschieden in de zaal tijdens de wekelijkse repetities.

De gehouden clubkampioenschappen, inclusief de prijsuitreiking in gemeenschapshuis Heksenberg, kenmerkte zich door een zeer goede opkomst met kinderen, ouders, opa's, oma's,vriendjes en vriendinnetjes. Algemeen clubkampioen 2014 werd Maryam Ayadi.  

De overige uitslagen:

Niveau R1 - 1e plaats: Shanna Thalen
Niveau R1 - 2e plaats: Indy Zwiers
Niveau R1 - 3e plaats: Neomy Praplan

Niveau 12 - 1e plaats: Skye Wetzels
Niveau 12 - 2e plaats: Janine Put
Niveau 12 - 3e plaats: Nikki Silverentand 

Niveau 10 - 1e plaats: Yara Schmitz
Niveau 10 - 2e plaats: Sharona Nederpelt
Niveau 10 - 3e plaats: Nuray Narman


Klik op de foto's voor een vergroting

 

Foto: Jan Kleijkers FIDES

 

 

 

Ook Koningsdag in Heksenberg/Pronsebroek leuk verlopen

Kindervertier met een diversiteit aan activiteiten

 

Koningsdag 2014 is ook in de wijk Heksenberg/Pronsebroek leuk verlopen. De organisatie stond onder auspiciën van Oranjecomité Heksenberg en Jeugd & Jongerenwerk Heksenberg en vond plaats in speeltuin ’t Heksenpretje Hei-Grindelweg. Helaas vormde een tweetal minder leuke omstandigheden voor noodzakelijke aanpassing in het feestelijk Koningsdag gebeuren.  

Op de eerste plaats moest de versierde oranjefietstocht het dit jaar zonder muzikale begeleiding van Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss doen. Dit als gevolg van het enkele dagen voor Koningsdag plotseling op 38 jarige leeftijd trieste overlijden van Edelweisslid mevr. Mirella Offermans-Pasveer. De tweede aanpassing betrof de locatie speeltuin ’t Heksenpretje waar de viering zou plaats vinden. Zoals bekend is genoemde speeltuin omgetoverd tot droomspeeltuin voor heel Stadsdeel Heerlerheide. Hoewel alle werkzaamheden, c.q. plaatsing van nieuwe toestellen, was voltooid kon het grootste gedeelte van de speeltuin helaas nog niet in gebruik worden genomen. Het ingezaaide gras was nog niet sterk genoeg om hierop activiteiten te doen plaats vinden. Dus werd het grootste gedeelte afgebakend om te voorkomen dat er beschadigingen zouden plaats vinden, met alle extra kosten daarmede gepaard gaande. Wanneer gebruik wel mogelijk zal zijn was bij het ter perse gaan van dit blad nog niet bekend. 

Maar ondanks de hierboven omschreven omstandigheden werd het al bij al toch een gezellig Koningsdagfeest, ook met dank aan buur RKSV Groene Ster die het kunstgrasveld naast de speeltuin beschikbaar stelde om toch enig kindervertier mogelijk te maken. In de morgenuren werd er in de visvijver de inmiddels tot traditie geworden oranje viswedstrijd gehouden. De versierde oranjefietstocht was, ondanks het ontbreken van muziek, door de straten van Heksenberg, aardig om naar te kijken. De aanwezige kinderen amuseerde zich de hele middag vrij kostelijk dit middels de diverse gehouden activiteiten, zoals o.m. met de ballonnenclown, schminken, springkussen etc.etc. Koningsdag 2014 in Heksenberg/ Pronsebroek verliep dan ook tot tevredenheid van de organisatie. Overigens vond op vrijdag 25 april, daags voor Koningsdag dus, in het gemeenschapshuis Heksenberg het traditionele gezellige en leuk in het gehoor liggende oranjeconcert plaats door harmonie St.Gerardus.

 Foto’s: Callie Steijaert

 

 

 

Koninklijke Onderscheidingen Heksenberg/Pronsebroek 2014

Op vrijdag 25 april jl. vond in Kasteel Hoensbroek de jaarlijkse lintjesregen van de gemeente Heerlen plaats. Tien Heerlenaren ontvingen een Koninklijke Onderscheiding van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander. Allen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Onder de gedecoreerden ook drie personen uit Stadsdeel Heerlerheide en wel de heren Emile (Miel) Kleijkers wonende in Mrg. Hanssenstraat t.o. het Winkelcentrum Heksenberg in Heksenberg/Pronsebroek, de heer Noud Hueben wonende in De Grindel Heksenberg/Pronsebroek en de heer Leo Arets wonende in de Huijn van Rodenbroeckstraat.

Heren, namens Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek van harte proficiat. Gezien de “staat van dienst” van jullie (zie hieronder) was en is toekenning van de Koninklijke Onderscheiding een terechte beloning

De heer E.J.J. (Emile) Kleijkers
De heer Kleijkers is al vele jaren als vrijwilliger betrokken bij het verenigingsleven en de maatschappelijke ontwikkelingen van de buurt Heksenberg. De ontwikkeling van de buurt ging aanvankelijk gepaard met groei van onder meer de Oranje Nassau mijn IV, het ontstaan van de kerkparochie en de oprichting van voetbalclub Heksenberg en ook harmonie Sint Gerardus.
Hele gezinnen waren nauw betrokken bij de steenkolenmijn, de kerk, de voetbalclub en harmonie. Als jeugdig talent werd de heer Kleijkers lid van RKVV Heksenberg en heeft daar alle elftallen doorlopen. Helaas moest hij als gevolg van een blessure zijn sportieve carrière beëindigen, maar hij bleef zich inzetten voor de club en was en is voor de vereniging van onschatbare waarde gebleken. Ondanks een oogziekte vanaf jonge leeftijd, heeft hij wekelijkse werkzaamheden gedurende meer dan 40 jaren uitgevoerd. Hij werd daarom in 2013 gehuldigd omdat hij maar liefst 60 jaar lid is van de club. Ook ontving hij de Gouden Speld van de Nederlandse Sport Federatie voor al zijn verdiensten. Gedurende vele jaren heeft hij zijn kennis en ervaring ingezet op vele terreinen die direct of indirect een raakvlak hadden met voetbal in het algemeen en voetbal op Heksenberg in het bijzonder. Zo was hij hoofdbestuurslid, jeugdbestuurslid, jeugdleider, elftalleider, wedstrijdsecretaris en terreinbeheerder. Daarnaast heeft hij de vereniging op financieel gebied steeds de helpende hand toegestoken zonder enige tegenprestatie te verlangen. De heer Kleijkers draagt ook Carnaval een warm hart toe. Zo werd hij in 1972 een van de eerste prinsen van de toen nog jonge vereniging de Heijmennekes. Bij de huidige Vasteloavends Verein is hij een permanente steunpilaar en hij stimuleert mede de activiteiten die er worden georganiseerd. Het gaat daarbij om hulp bij kien-activiteiten, bonnenverkoop bij feestavonden en begeleiding van kinderoptochten. Ook deze vrijwillige werkzaamheden verricht hij met een grote mate van verantwoordelijkheid, zorg en accuratesse.

De heer A.J. (Noud) Hueben
De heer Noud Hueben woont in stadsdeel Heerlerheide in de buurt Heksenberg / Pronsebroek. Gedurende vele jaren is hij daar als vrijwilliger zeer betrokken bij het verenigingsleven en de maatschappelijke ontwikkelingen van deze buurt. Van huis uit heeft hij de sociale aspecten van het leven en het klaar staan voor anderen met de paplepel ingegeven gekregen. Vanaf 1985 is hij Penningmeester van het erebestuur van de Harmonie St. Gerardus. Als zodanig houdt hij de boekhouding bij, verzorgt hij het financieel jaarverslag en de inning van de contributie. Daarnaast woont hij 4 maal per jaar de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Harmonie bij. Elke eerste zaterdag van de maand zorgt hij voor koffie voor “de oudpapierophalers” van de Harmonie. En elke eerste maandag van de maand is hij met de mede erebestuursleden aanwezig bij de repetitie van de Harmonie. Zo blijft hij op de hoogte van het wel en wee van de leden. Naast zijn activiteiten voor de Harmonie was de heer Hueben ruim 25 jaar actief als secretaris van RKVV Heksenberg (Rooms Katholieke voetbalvereniging Heksenberg). De werkzaamheden die bij die functie horen werden door hem met vakkundigheid en accuratesse gedaan. Nooit was er iets teveel en nooit vergat hij iets. Waar hij ja tegen zei dat gebeurde en controle was niet nodig. Met zijn bescheiden karakter werd hij gezien als een harde werker en als "mens op de achtergrond". Voor al zijn werk werd hij benoemd tot erelid van Voetbalvereniging Heksenberg. Verder is hij al 20 jaar een actief bestuurslid van de huurdersbelangenvereniging De Grindel. Voor die vereniging verzorgt hij het koffie-uurtje van de bewoners, vervult de functie van penningmeester van de bewonersclub en doet de inkopen uit de gezamenlijke pot voor koffie en drank. Zo is er altijd voldoende in huis en komt niemand iets tekort. Ook bij de Zonnebloem laat de heer Hueben zich niet onbetuigd. Als vrijwilliger sjouwt hij 's morgens met stoelen en tafels als er in de middag een activiteit op het programma staat en na afloop helpt hij weer met opruimen.

De heer L.J.G. (Leo) Arets
In november 2003 was de heer Arets een van de initiatiefnemers om de Stichting Leergeld Parkstad op te richten. Vanaf het begin tot juli 2012 is de heer Arets bestuurslid geweest. Daarnaast was hij lid van de toewijzingscommissie en dat is hij nog steeds.  Deze commissie beoordeelt of de vergoedingen volgens de regels worden toegepast. Verder is de heer Arets actief bij het organiseren van uitstapjes of een gezellig avondje voor alle vrijwilligers van de Stichting. Hij wordt nog vaak om advies gevraagd bij eventuele veranderingen en/of verbeteringen met betrekking tot de Stichting. Daarnaast is hij als gepensioneerd onderwijzer nog altijd betrokken bij het organiseren en ondersteunen van schoolse activiteiten in de buurt Heksenberg. Op kerkelijk gebied deed en doet de heer Arets ook het nodige. Hij maakt nog steeds het rooster van de lectoren en collectanten, waarvan hij er zelf een was. Ook was hij jarenlang secretaris van het kerkbestuur. Daarnaast maakte hij deel uit van verschillende commissies bij gelegenheid van kerkelijke jubilea en was medeauteur van het boekje dat verscheen bij het 75-bestaan van de Sint Gerardus Majella-kerk. De heer Arets is tevens lid van de plaatselijke KBO afdeling Heerlen Noord. Er kan altijd een beroep op hem worden gedaan, zoals bij de organisatie van activiteiten voor ouderen en de belangenbehartiging van deze doelgroep. Als vrijwilliger is hij vele jaren zeer betrokken bij het verenigingsleven en de maatschappelijke ontwikkelingen van het stadsdeel Heerlerheide en hij maakt zich daar ook nu nog verdienstelijk.  

 

 

Callie Steijaert/bron gem. Heerlen
 

Even voorstellen

 

Paul Daniels namens  Zichtbare Schakel Heksenberg-Heerlen Noord 

Bij deze wil ik me aan u voorstellen. Ik ben, namens Meander Thuiszorg, de Zichtbare Schakel van de wijken Heksenberg, Beersdal en Rennemig.

Zichtbare Schakels zijn wijkverpleegkundigen die een centrale rol kunnen vervullen bij vragen over wonen, welzijn en zorg.
Iedere wijk in Parkstad heeft een eigen Zichtbare Schakel.
Wij zijn op de hoogte van de voorzieningen en mogelijkheden binnen de wijk. Door een breed netwerk en korte lijnen met o.a. huisartsen, paramedici, woningcorporaties, vrijwilligers e.d., kunnen wij snel en effectief verbindingen leggen tussen instanties.

Een gesprek met ons is vrijblijvend, er zitten geen kosten aan verbonden, en iedereen die zelf met een vraag zit of zich zorgen maakt om iemand anders, kan dit aanvragen.
Samen met u kunnen we nagaan wat er in een bepaalde situatie nodig is, om dit vervolgens ook in gang te zetten.
De eigen kracht en regie van mensen vormen voor ons het uitgangspunt. Wij kunnen  met u meekijken en denken hoe u of iemand in uw omgeving, zo lang en gezond mogelijk, zelfstandig in de eigen omgeving kan blijven wonen.  

Ook door professionals kunnen wij gevraagd worden in een situatie mee te denken of actief betrokken te worden. Onze expertise, laagdrempeligheid  en goede contacten met overige instanties kunnen van waarde zijn en soms het verschil maken. 

Tot ziens! 

Paul Daniels

Tel: 06-38060276

Email: pauldaniels@mgzl.nl

 

 

Plan van Transformatie t.b.v. herinrichting groevegebied Sibelco

Geinterresseerde omwonenden kunnen zich voor kernteam aanmelden

Het zilverzandwinningsbedrijf Sibelco (voorheen Sigrano) heeft een concessie om in deze groeve zand te winnen die in 2020 eindigt. Sibelco wil verlenging van deze concessie en bovendien uitbreiding tot onder de Mijnsteenberg ONIV.

Vanaf eind 2013 is een team gestart met een proces om tot een plan van transformatie te komen. Het Plan van Transformatie dient ter herinrichting van het Sibelco groevegebied na beëindiging van de zandwinning. Partijen die hieraan meewerken zijn: Provincie, Gemeente Heerlen, Gemeente Landgraaf, Sibelco, Natuurmonumenten, gezamenlijke Stichtingen en Omwonenden.

Omwonenden worden vertegenwoordigd door Els van Boekholdt in de Stuurgroep en Marianne Sangers in de Transformatiegroep. Zij worden ondersteund door een kernteam van vertegenwoordigers uit de wijken Heksenberg-Pronsebroek, Kakert en Palemig die actief meedenken en –werken.

Mocht u als omwonende interesse hebben actief mee te werken in dit kernteam, dan verzoeken wij u contact op te nemen via buursibelco@gmail.com.

Voor meer achtergrondinformatie en overige info zie de website: www.buursibelco.123website.nl

Callie Steijaert/foto website Transformatiegroep Sibelco

 

 

 

Korps Edelweiss Heksenberg-Heerlen Nederlands kampioen

Concurrentie niet bij machte voor neerzetten betere prestatie

 

Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss, opgericht in 1960 door Wiel Heijltjes, blijft maar grossieren in het behalen van schitterende successen, welke inmiddels in haar bijna 54 jarige bestaan eigenlijk ontelbaar zijn geworden. Ga er maar aanstaan. Het laatste half jaar kenmerkte zich door een drietal klinkende prestaties. Op zondag 14 juli 2013 behaalde het korps immers op het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade in de World Division de gouden medaille. .Amper drie maanden later op 5 oktober scoorde Edelweiss op het Bondsconcours van KNFM, gehouden in de befaamde Diekmanhal in Enschede, het hoogste puntentotaal ooit op een Bondsconcours behaald en wel 95,28 punten.  

Nu weer drie maande verder, te weten afgelopen zaterdag 25 januari, was het weer raak met het behalen van andermaal een groots succes, onder auspiciën van het KNMO gehouden Nederlands Kampioenschap Mars-Concert 2014. In locatie ’t Huiken in Elburg stond op het einde voor het uit rond 60 muzikanten bestaande Edelweiss de puntentelling van de deskundige, maar zeker ook strenge jury, op 92.45. Dit resultaat betekende het Nederlandse kampioenschap voor het korps. Opmerkelijk hierbij ook het gegeven dat de concurrerende korpsen, in de puntentelling, ver achter de Limburgers moesten blijven. De verre busreis naar het Noorden van het land had zich dus geloond voor het korps van huidige voorzitter Jan Paasen.

Edelweiss kwam, o.l.v. van tambour-maître Giel Aarts en voor deze gelegenheid door dirigent Jo Falize omdat vaste dirigent zoon Marcel Falize niet aanwezig kon zijn. Hij is immers slagwerker bij het Johan Straussorkest van André Rieu, welk orkest afgelopen zondag in het buitenland vertoefde. Edelweiss bracht in Elburg de muziekwerken in de categorie concerterend Great Feeling en in categorie marcherend Happy Play gecomponeerd door Marcel Falize. In beidde categorieën was het een strak en goed optreden en kon de Nederlandse kampioensbeker mee naar het zuiden worden genomen.  

Grote vreugde bij Edelweiss en de meegereisde aanhang. Ondanks de lange dag arriveerde de Nederlandse kampioenen tegen 22.00 uur bij het Sjpashoes/Gemeenschapshuis om hier, tijdens de prinsenreceptie, nieuwe Ordedrager Joep Zanders nog een serenade te brengen. De heer Zanders is immers ook al jaren bestuurslid van Edelweiss. Ook voor hem was het dus een driedelige glorieuze dag t.w. uitreiking Orde van Verdienste, overhandiging cheque 8000 euro voor “zijn” speeltuin en last but not least ook nog het Nederlands Kampioenschap van Edelweiss. Op de foto de Heksenberg prinsen met Edelweiss jeugdleden en
de NK-kampioensbeker.


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst/foto: Callie Steijaert (public-relationsBuurt/wijk Stichtingen Stadsdeel Heerlerheide schenken op prinsenreceptie 8000 euro
t.b.v. renovatie speeltuin ’t Heksenpretje

 

Afgelopen zaterdag bood in het Sjpashoes/Gemeenschapshuis Heksenberg de plaatselijke carnavalsvereniging D’r Heksenbergse Vasteloavends Verein haar prinselijke hoogheden 2014, te weten prins Léon l van den Broek en jeugdprins Imano l Ummels een receptie aan. Bij deze gelegenheid werd ook jubilaris en oud-prins Henri ter Huurne bij gelegenheid van zijn 1 x 11 jaar lidmaatschap van de “Verein” in het zonnetje gezet. Ook vond, voorafgaande aan de receptie, de uitreiking plaats van de jaarlijkse Orde van Verdiensten aan de heer Joep Zanders. De meer als gezellige, maar vooral druk geslaagde receptie, was een aaneenschakeling van felicitaties, toespraken en dansjes van jeugdige tanzmariechens, evenals de aanwezigheid van diverse bevriende carnavalsverenigingen uit Stadsdeel Heerlerheide te weten C.V. De Bokkeriejesj, C.V. De Jonge Böck, C.V. De Beeren, C.V. Carboon en uiteraard ook Damesgarde de Geête. Maar ook uit de aanverwante regio van o.m. Brunssum tot Bocholtz toe waren carnavalsverenigingen naar Sjpasseberg/Heksenberg gekomen. Niet achterbleven op dit receptiefeest waren ook het overige verenigingsleven en particulieren van Heksenberg e.o. waaronder ook nieuwe pastoor Wim Miltenburg. Zij gaven daarmede ook blijk van hun interesse en sympathie voor het Sjpassebergse carnaval.  

Nieuwe Ordedrager Joep Zanders werd, behalve het in ontvangst nemen van de Ordemedaille en oorkonde, bovendien verrast door de aanwezige vier buurt/wijk Stichtingen van Stadsdeel Heerlerheide en wel Stichting Wijkbeheer Carisven, Stichting Buurtbeheer Beersdal/Rennemig, Stichting Wijkbeheer Vrieheide e.o. en Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek. De Orde van Verdiensten werd hem o.m. verleend voor zijn jarenlange vrijwillige inzet als bestuurslid van Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss en als beheerder van speeltuin ’t Heksenpretje gelegen aan de Hei Grindelweg Heksenberg. Juist de inzet van Joep Zanders voor genoemde speeltuin was de speciale reden waar voor de vier buurt/wijk Stichtingen naar deze receptie waren gekomen.

Speeltuin ’t Heksenpretje, overigens de enige speeltuin in Stadsdeel Heerlerheide, gaat een totale renovatie tegemoet. Het zal een droomspeeltuin moeten worden met een oase van avontuur, ontdekking en speelplezier. Door gemeente Heerlen is de speeltuin eertijds aangewezen als pilot project en stelde hiervoor een garantiebedrag van 100.000 euro ter beschikking, maar Stichting speeltuin moest zelf zorg dragen voor rond 60.000 euro. Dank zij de tomeloze inzet van Stichting en
vrijwilligers lukte dit, zodat realisatie nu mogelijk is. Bij monde van voorzitter/secretaris Callie Steijaert van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek liet hij in zijn toelichting weten dat de receptie vandaag voor de Buurt/wijk Stichtingen, ook verbonden in het Kernteam, een mooie gelegenheid was om, t.b.v. nieuwe inrichting speeltuin Heksenpretje, symbolisch een ludieke cheque ter waarde van 8000 euro te overhandigen(zie foto). Voor Ordedrager Joep Zanders en Stichting speeltuin een geweldige verrassing, welke uiteraard zeer op prijs werd gesteld. 

 

Tekst Callie Steijaert/foto: Frank Aretz

 

   
 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 04-jan-2016 23:36

 

 

www. gnsystem.nl

Terug naar
boven / index