Scoutinggebouw
Home
Bestuur / Contact
Wijkagent
Algemene informatie
Gemeentelijke Info
Verenigingen / info
Fotoalbum
Weblinks
 

LAATSTE NIEUWS

 


Scoutinggebouw Bruinkoolweg Heksenberg ter ziele

    

Hoge overname renovatiekosten wogen niet op tegen sloop

Eens was Scoutinggroep St Gerardus Heksenberg een bloeiende en toonaangevende vereniging in de wijk Heksenberg, welke bij ouders en opvoeders veel respect afdwong. Begonnen werd in 1950 in een klein zaaltje, welke destijds nog niet eens hun eigendom was. De enige speltakken waren toen nog de welpen en de verkenners. Maar de vereniging groeide snel. Mede ook door het gegeven dat het werk van de verkenners, naar het voorbeeld van Baden Powell, vele kinderen uit de wijk wel aansprak. Gebaseerd op ervaringen en ideeŽn van zichzelf en anderen ontwierp Baden-Powell immers een jeugdspel dat in 1908 uitkwam als het boek Scouting for Boys. Terwijl hij dit schreef, testte hij zijn ideeŽn en methodes tijdens een kamp op Brownsea Island dat op 1 augustus 1907 begon en werd gezien als het begin van scouting.                                                                                                      

Juist door de forse ledengroei kreeg, overigens toen nog onder de benaming Verkenners Heksenberg, de vereniging een eigen verenigingsgebouw aan het pad achter de school (thans Toon Dankerspad genoemd) en parallel liggende aan de Bruinkoolweg naast de gymnastiekzaal. In 1974 kwam de eerste meisjesgroep en veranderde naam verkennerij in scouting. Dit was geen belemmering om nog groter te worden. Integendeel zelfs, want in 1982 kwam er weer een afdeling bij genaamd de bevers, nog voor dat scouting Nederland deze erkend had. Helaas brandde in 1994 een van de scoutinggebouwen af. Gevolg, plaatsgebrek. Door veel inspanning en acties kon in 1998 een nieuw gebouw worden geopend. Hier kon toen aan maar liefst 5 speltakken invulling gegeven worden t.w. bevers, welpen, kabouters, gidsen en verkenners in de leeftijd tussen 4 en 79 jaar. Spelletjes, knutselen, wandelen, fietsen en zelfs gezamenlijk op zomerkamp gaan behoorde destijds in de bezigheden van Scouting Heksenberg. Helaas behoort dit allemaal tot verleden tijd. Nostalgie dus.    

Door o.m. terugloop van leden kwam het zelfstandig scouting zijn op Heksenberg meer en meer in gevaar. Zelfs zo erg dat de Heksenbergse vereniging ophield
te bestaan. Leiding en leden die toch graag met het scoutingwerk wilde doorgaan zochten vervolgens in 2012 hun heil bij buurvereniging Scouting Nieuw Einde. Wat overbleef was het scoutinggebouw, welk vervolgens tot voor kort een aantal jaren leeg bleef staan. Vanuit de wijk bestond er wel belangstelling van enkele verenigingen om het gebouw te kunnen verwerven, maar de hoge kosten van renoveren,
mede door de diverse vernielingen/ evt. overlast en veiligheid, wogen uiteindelijk niet op tegen de kosten van sloop in opdracht van de gemeente Heerlen die inmiddels eigenaar was geworden. Ook de directe omwonenden waren niet gelukkig met het leegstaande gebouw als vrijbrief voor overlast etc. Onlangs heeft
de gemeente Heerlen dan ook opdracht gegeven om het gebouw te slopen, welke inmiddels is doorgevoerd (zie foto). Welke bestemming het nu vrijgekomen terrein evt. gaat krijgen is (nog) niet bekend.    

 


 

Tekst/foto: Callie Steijaert


 
   


WebDesign 2015 GN System  
 

 


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-feb-2017 22:26