Zuidplas Sibelcogroeve
Home
Bestuur / Contact
Wijkagent
Algemene informatie
Gemeentelijke Info
Verenigingen / info
Fotoalbum
Weblinks
 

NIEUWS

 
 

Een nieuwe fase is onlangs aangebroken door o.m. de feestelijke (gedeeltelijke) openstelling van Zuidplas Sibelcogroeve Heerlen

 

Met de feestelijke gedeeltelijke openstelling van de Zuidplas Sibelcogroeve aan de Euregioweg in Heerlen, verleden week woensdag 21 september2016, is een eerste stap gezet in de richting van een duurzame transformatie van het gebied in het licht van de groevegordel-ambities van de gemeente en haar partners. Partijen spreken hiermee de gezamenlijke ambitie uit om het gebied een sterke impuls te geven voor landschap, natuur, (water)-recreatie en cultuur. Het waarom van openstelling van een deel van de groeve is terug te voeren naar de samenwerkingsovereenkomst en toekomstige plannen. Juist omdat er nu een nieuwe fase aanbreekt was er door de Provincie Limburg, gemeente Heerlen, gemeente Landgraaf, Natuurmonumenten en SCR Sibelco NV een feestelijk persmoment georganiseerd, welke ook bedoeld was over overige belangstellenden en bewoners van de omliggende wijken Heksenberg en Palemig. Zij waren dan ook duidelijk aanwezig,waaronder zelfs mevr. Els van Boekholt van comité BuurSibelco. Maar ook Heerlens wethouder Barry Braeken ontbrak niet op dit unieke en feestelijk gebeuren. 

Zoals bekend komt het einde van de zilverzandwinning Sibelco langzamerhand in zicht en bereikt een ware finale van decennialange grondstoffenwinning. Tegen 2020 zal de eerste plas, de zogenaamde Zuidplas, permanent voor het publiek worden opengesteld en ontsloten worden op een tot de verbeelding sprekende, innovatieve, verbluffend slimme manier. Sibelco is reeds op experimentele basis op 23 juli 2016 gestart met een tijdelijke publieke openstelling van een deel van de Zuidplas, welk als een prachtig (wandel)-gebied omschreven kan worden. In functie van de definitieve openstelling van de Zuidplas, uiterlijk in 2020, wordt intensief met IBA samengewerkt aan voorstellen die passen binnen de totaalopgave van het Plan van Transformatie. 

Aan het begin van deze feestelijke gebeurtenis werd het woord gevoerd door o.m. de heer Mark Stulens, Vice President Sustainability and Environment, Sibelco Group, mevrouw Nicole A.G. Simons, programmamanager Herstructurering gemeente Heerlen en de heer Hans Teunissen, gedeputeerde Ruimte en Onderwijs, Provincie Limburg. Uit hun bewoordigen bleek overduidelijk dat ze trots waren op dit prachtige wandelgebied. Mark Stulens verwees dientengevolge ook naar het gegeven hoe het in Belgie begonnen is met o.m. het Nationaal Park in Vlaanderen. Ter sprake kwam ook het intensieve samenwerkingsverband met IBA. Wanneer straks alle vergunningen verkregen zijn, (binnenkort volgen er nog gesprekken met gemeente Heerlen en Landgraaf) zal gestart worden met de gefaseerde ontginning, herinrichting en oplevering van de groeve, waarna deze gefaseerd overgedragen zal worden en opengesteld voor het publiek. 

Door deze aanpak zal de zandgroeve meer en meer veranderen in een gebied dat geschikt is en open staat voor de bewoners en toeristen; een kwaliteits-gebied waar men aangenaam kan recreëren en dat duurzaam zal zijn ingericht voor de komende generaties.

Voor er genoten kon worden van een lekker Belgische pintje (bier) en zelfs friet, werd nog een symbolische handeling verricht door de heren Mark Stulens, Provinciale gedeputeerde Hans Teunissen en Heerlens wethouder Barry Braeken. Zij droegen zorg dat een tweetal in kruiwagens gelegen zakken wit hoogwaardig zilverzand open gesneden werden en vervolgens ter aarde werden uitgeschud.

   

 

 

 

Tekst en foto’s: Callie Steijaert
 


Persmoment

Wanneer: woensdag 21 september 2016, 17u30

Waar: Sibelcogroeve in Heerlen, Zuidplas gelegen aan de Euregioweg - Tiegelstraat

Waarom: Openstelling deel groeve, samenwerkingsovereenkomst en toekomstige plannen 

Een nieuwe fase breekt aan… De Provincie Limburg, gemeente Heerlen, gemeente Landgraaf, Natuurmonumenten en SCR SIBELCO NV nodigen u allen vriendelijk uit op een gezamenlijk persmoment op woensdag 21 september 2016 om 17u30 aan de Sibelcogroeve in Heerlen (Zuidplas gelegen aan de Euregioweg – Tiegelstraat). 

U krijgt de unieke gelegenheid om een persmoment waar men de samenwerkingsovereenkomst, het proefproject rond de openstelling en de toekomstige plannen voorstelt aan het publiek, bij te wonen. De pers krijgt de kans om beelden te maken van de tijdelijk publiek opengestelde groeve.

Ook nemen verschillende partners het woord en zal men de voortzetting en de ambities van het project ter plaatse verder aan jullie toelichten. 

Met de gedeeltelijke openstelling van de Sibelcogroeve aan de Euregioweg in Heerlen zal op 21 september een eerste stap worden gezet in de richting van een duurzame transformatie van het gebied in het licht van de groevegordel-ambities van de gemeente en haar partners. Partijen spreken hiermee de gezamenlijke ambitie uit om het gebied een sterke impuls te geven voor landschap, natuur, (water)recreatie en cultuur.  

PROGRAMMA: 

Welkom: de heer Mark Stulens, Vice President Sustainability and Environment, Sibelco Group

Inleiding: mevrouw Nicole A.G. Simons, programmamanager Herstructurering gemeente Heerlen

Toelichting: de heer Hans Teunissen, gedeputeerde Ruimte en Onderwijs, Provincie Limburg

Ambitie

Het einde van de zilverzandwinning Sibelco komt langzamerhand in zicht en bereikt een ware finale van decennialange grondstoffenwinning. Tegen 2020 zal de eerste plas, de zogenaamde Zuidplas, permament voor het publiek worden opengesteld en ontsloten worden op een tot de verbeelding sprekende, innovatieve, verbluffend slimme manier. Sibelco is reeds op experimentele basis op 23 juli 2016 gestart met een tijdelijke publieke openstelling van een deel van de Zuidplas (2 openingen/week tot oktober 2016).  

In functie van de definitieve openstelling van de Zuidplas uiterlijk in 2020 wordt intensief met IBA samengewerkt aan voorstellen die passen binnen de totaalopgave van het Plan van Transformatie. Eigen fantasie en kennis zullen resulteren in de totstandkoming van een gedragen voorstel, dat inspeelt op vernieuwende trends met aandacht voor onder meer een andere manier van recreëren en bewegen in en rondom een (nieuw te ontdekken) stedelijk park en de verbinding met de stad en de grotere robuuste groene structuren Brunsummerheide /Heidenatuurpark. 

Verder starten de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een Pip en alle nodige vergunningen. Na het verkrijgen van de nodige vergunningen zal gestart worden met de gefaseerde ontginning, herinrichting en oplevering van de groeve, waarna deze gefaseerd overgedragen zal worden en opengesteld voor het publiek. 

Door deze aanpak zal de zandgroeve meer en meer veranderen in een gebied dat geschikt is en open staat voor de bewoners en toeristen; een kwaliteits-gebied waar men aangenaam kan recreëren en dat duurzaam zal zijn ingericht voor de komende generaties. In het bijzonder de herinrichting van de ‘’Verborgen vallei’’ biedt aantrekkelijke perspectieven voor recreatie en mooie stedelijke inpassing. Er ontstaat zo een hoogwaardig stedelijk park, met aanlokkelijke entrees, schitterende vergezichten en een (culturele en educatieve) verwijzing naar het mijnverleden, hetgeen ook past binnen de IBA-doelstellingen.  

Sibelco zet zo ook haar naam en traditie voort om haar mineraalwinning af te ronden met een hoogwaardige ecologische gebiedsinrichting.

omstige plannen voorstelt aan het publiek, bij te wonen. De pers krijgt de kans om beelden te maken van de tijdelijk publiek opengestelde groeve.

Ook nemen verschillende partners het woord en zal men de voortzetting en de ambities van het project ter plaatse verder aan jullie toelichten. 

Met de gedeeltelijke openstelling van de Sibelcogroeve aan de Euregioweg in Heerlen zal op 21 september een eerste stap worden gezet in de richting van een duurzame transformatie van het gebied in het licht van de groevegordel-ambities van de gemeente en haar partners. Partijen spreken hiermee de gezamenlijke ambitie uit om het gebied een sterke impuls te geven voor landschap, natuur, (water)recreatie en cultuur.
 

 PROGRAMMA: 

Welkom: de heer Mark Stulens, Vice President Sustainability and Environment, Sibelco Group

Inleiding: mevrouw Nicole A.G. Simons, programmamanager Herstructurering gemeente Heerlen

Toelichting: de heer Hans Teunissen, gedeputeerde Ruimte en Onderwijs, Provincie Limburg

 

Ambitie

Het einde van de zilverzandwinning Sibelco komt langzamerhand in zicht en bereikt een ware finale van decennialange grondstoffenwinning. Tegen 2020 zal de eerste plas, de zogenaamde Zuidplas, permament voor het publiek worden opengesteld en ontsloten worden op een tot de verbeelding sprekende, innovatieve, verbluffend slimme manier. Sibelco is reeds op experimentele basis op 23 juli 2016 gestart met een tijdelijke publieke openstelling van een deel van de Zuidplas (2 openingen/week tot oktober 2016).  

In functie van de definitieve openstelling van de Zuidplas uiterlijk in 2020 wordt intensief met IBA samengewerkt aan voorstellen die passen binnen de totaalopgave van het Plan van Transformatie. Eigen fantasie en kennis zullen resulteren in de totstandkoming van een gedragen voorstel, dat inspeelt op vernieuwende trends met aandacht voor onder meer een andere manier van recreëren en bewegen in en rondom een (nieuw te ontdekken) stedelijk park en de verbinding met de stad en de grotere robuuste groene structuren Brunsummerheide /Heidenatuurpark. 

Verder starten de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot een Pip en alle nodige vergunningen. Na het verkrijgen van de nodige vergunningen zal gestart worden met de gefaseerde ontginning, herinrichting en oplevering van de groeve, waarna deze gefaseerd overgedragen zal worden en opengesteld voor het publiek. 

Door deze aanpak zal de zandgroeve meer en meer veranderen in een gebied dat geschikt is en open staat voor de bewoners en toeristen; een kwaliteits-gebied waar men aangenaam kan recreëren en dat duurzaam zal zijn ingericht voor de komende generaties. In het bijzonder de herinrichting van de ‘’Verborgen vallei’’ biedt aantrekkelijke perspectieven voor recreatie en mooie stedelijke inpassing. Er ontstaat zo een hoogwaardig stedelijk park, met aanlokkelijke entrees, schitterende vergezichten en een (culturele en educatieve) verwijzing naar het mijnverleden, hetgeen ook past binnen de IBA-doelstellingen.  

Sibelco zet zo ook haar naam en traditie voort om haar mineraalwinning af te ronden met een hoogwaardige ecologische gebiedsinrichting.  

 

 Meer informatie:

Nicole Simons -  n.simons@heerlen.nl - +31 45 560 50 40

Roy Pepels - rhj.pepels@prvlimburg.nl - +31 43 389 99 99

Aaike Verlinden - aaike.verlinden@sibelco.com - +32 476 20 41 48

Website: www.sibelcogroeve.nl

 

 

 


 
 


WebDesign 2015 GN System  
 


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 15-mei-2017 00:14