Welkom op de Website Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek

 

Beste wijkbewoners en andere bezoekers website.

Begin januari 2010 hebben wij, c.q. redactie wijkblad Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek, huis- aan huis een mededelingenblad laten toekomen. In dit blad hebben we gewag gemaakt van het gegeven dat door diverse omstandigheden, redactionele drukte en bijna of geen aanlevering van teksten en/of fotos het voor de (een mans)-redactie bijna niet meer mogelijk was om regelmatig en tijdig een regulair wijkblad samen te stellen, laat staan uit geven. Wijknieuws is door de redactie, die ook nauw verbonden is aan enkele lokale weekbladen, t/m 20 april zo veel mogelijk in deze weekbladen gepubliceerd zodat men toch op de hoogte is gebleven over het wel en wee van onze mooie wijk.

Destijds hebben we ook aangegeven dat, in goed overleg, is besloten om met ingang van 1 januari 2010 jl. geen regulaire papieren wijkblad meer uit te geven. Indien daartoe aanleiding is zullen wij de wijkbewoners, middels een mededelingenblad, toch op de hoogte blijven houden van het wel en wee in onze wijk.

In eerste instantie verwijzen wij u echter nu naar onze nieuwe website: www.stichtingwijkraadheksenberg.nl , welke site oorspronkelijk per 20 januari 2010 jl. operationeel zou worden. Helaas werd genoemde geplande ingangsdatum, door een aantal onvoorziene omstandigheden, niet gehaald. Gelukkig zijn we nu zover dat de nieuwe site toch op maandag 26 april jl. operationeel is geworden. De nieuwe site is weliswaar nog niet au grand complet, maar redactie en webmaster zijn en blijven druk doende om de site zo compleet mogelijk te maken door aanvullingen en toevoegingen etc. Niettemin heet Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek eenieder die deze site bezoekt dan ook van harte welkom. Inmiddels is de oude site, www.wijkraad-heksenberg.nl, vervallen en kan men nog uitsluitend inloggen op het nieuwe websiteadres.

Tegelijkertijd met het operationeel worden van de nieuwe site heeft Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek ook een nieuw mailadres en wel: secretariaat@stichtingwijkraadheksenberg.nl 

Noteer dus alvast deze twee nieuwe adressen, zowel site- als e-mail.

Aanlevering tekst/fotos (jpeg) voor nieuwe website, welke de redactie graag wil ontvangen, uitsluitend mailen naar (redactie)adres: callie.steijaert@home.nl  en/of secretariaat@stichtingwijkraadheksenberg.nl .

 


 

   
 
   


WebDesign 2010 GN System.  
 

   


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 26-jan-2013 15:41