Welkom op de website van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek

 

Beste wijkbewoners en andere bezoekers website.

Begin januari 2010 hebben wij, c.q. redactie wijkblad Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek, huis- aan huis een mededelingenblad laten toekomen. In dit blad hebben we gewag gemaakt van het gegeven dat door diverse omstandigheden, redactionele drukte en bijna of geen aanlevering van teksten en/of fotoís het voor de (een mans)-redactie bijna niet meer mogelijk was om regelmatig en tijdig een regulair wijkblad samen te stellen, laat staan uit geven. Wijknieuws is door de redactie, die ook nauw verbonden is aan enkele lokale weekbladen, t/m 20 april zo veel mogelijk in deze weekbladen gepubliceerd zodat men toch op de hoogte is gebleven over het wel en wee van onze mooie wijk.

Destijds hebben we ook aangegeven dat, in goed overleg, is besloten om met ingang van 1 januari 2010 jl. geen regulaire papieren wijkblad meer uit te geven. Indien daartoe aanleiding is zullen wij de wijkbewoners, middels een mededelingenblad, toch op de hoogte blijven houden van het wel en wee in onze wijk.

In eerste instantie verwijzen wij u echter nu naar onze nieuwe website: www.stichtingwijkraadheksenberg.nl , welke site oorspronkelijk per 20 januari 2010 jl. operationeel zou worden. Helaas werd genoemde geplande ingangsdatum, door een aantal onvoorziene omstandigheden, niet gehaald. Gelukkig zijn we nu zover dat de nieuwe site toch op maandag 26 april jl. operationeel is geworden. De nieuwe site is weliswaar nog niet au grand complet, maar redactie en webmaster zijn en blijven druk doende om de site zo compleet mogelijk te maken door aanvullingen en toevoegingen etc. Niettemin heet Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek eenieder die deze site bezoekt dan ook van harte welkom. Inmiddels is de oude site, www.wijkraad-heksenberg.nl, vervallen en kan men nog uitsluitend inloggen op het nieuwe websiteadres.

Tegelijkertijd met het operationeel worden van de nieuwe site heeft Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek ook een nieuw mailadres en wel: secretariaat@stichtingwijkraadheksenberg.nl 

Noteer dus alvast deze twee nieuwe adressen, zowel site- als e-mail.

Aanlevering tekst/fotoís (jpeg) voor nieuwe website, welke de redactie graag wil ontvangen, uitsluitend mailen naar (redactie)adres: callie.steijaert@home.nl  en/of secretariaat@stichtingwijkraadheksenberg.nl .

   
   


Woord van de voorzitter

Stichting Wijkraad Digitaal

Zoals ook al door redactie (nieuwe) website aangegeven mocht ik in het mededelingenblad januari 2010, u tekst en uitleg verschaffen over o.m. het communicatieplan 2010 van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek  In de voorbereidingen hiertoe ontstond de discussie hoe de communicatie moest verlopen in de komende jaren.

Natuurlijk had Stichting Wijkraad al een aantal jaren een website, welke site overigens nu vervallen is, welke met name bedoeld werd voor de interne communicatie, maar niettemin van buitenaf te benaderen.

Ook liet ik destijds weten dat, na analyse van computergebruik door inwoners van de Heksenberg blijkt en ondanks de vergrijzing, dit percentage erg hoog lag.

Welnu, door dit gegeven en de redactionele uitleg (geen regulair papieren wijkblad meer) op vorige pagina, is destijds ook het besluit genomen om een geheel nieuwe website de lucht in te laten gaan. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling om deze nieuwe website op 20 januari jl. operationeel te laten worden. Helaas was dit toch niet mogelijk. Nu is het echter zover dat Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek met een gerust hart de bewoners, vanaf 24 april jl., van alle relevantie informatie m.b.t. de wijk, via de nieuwe site kan voorzien.

Natuurlijk is het wel van evident belang dat onze Stichting Wijkraad secretaris/P.R. Callie Steijaert wordt gevoed met informatie welke geschikt is voor dit medium. Hij zal vervolgens de binnengekomen informatie redactioneel bewerken en vervolgens voor plaatsing doorzenden naar de (nieuwe) webmaster.

Voor degene die onverhoopt verscholen blijft van informatie, doordat bv. de website niet bereikbaar is, kan gerust zijn. Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek zal een aantal malen per jaar een schriftelijke mededelingenblad in uw oude mailbox (brievenbus) laten bezorgen.

Ik wens u alsnog vanaf 26 januari 2010 ook veel plezier in de rondgang op de nieuwe site. Ook spreek ik de hoop uit op een positief, en wellicht ook een kritische noot, zodat wij de site in uw voordeel blijvend kunnen aanpassen.

Met vriendelijke groet,

Will Hollanders, voorzitter Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek

   
 


WebDesign 2010 GN System.  
 


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 21-jun-2011 19:14