Welkom op de website van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek

 

 

IN MEMORIAM

 

1957 Will Hollanders 2012 

(Tekst/foto: Callie Steijaert)

Geschokt, ongeloof en grote verslagenheid maakte zich in de wijk Heksenberg/Pronsebroek, maar eigenlijk ook in andere wijk/buurten
van Stadsdeel Heerlerheide, meester toen het bericht doorkwam dat in de nacht van zondag op maandag jl. (één dag voor kerst 2012 dus) in het Atrium Medisch Centrum Heerlen op 55 jarige leeftijd plotseling was overleden de heer Will Hollanders. Het duurde bij iedereen zeer lang voordat de werkelijkheid van het trieste bericht was doorgedrongen.
Het kon toch niet waar zijn dat bericht. Hoewel nog niet te bevatte
bleek het helaas op waarheid te berusten. Will, een bestuurlijke icoon
in de samenleving, is helaas niet meer. Eigenlijk schieten woorden tekort om dit plotselinge verlies te omschrijven. Will was het boegbeeld voor velen in de wijk en omgeving.
Sterker nog, hij was door zijn inzicht, kundigheid en vooral mondigheid een rots in de gemeenschapsbranding.
Juist dit gegeven maakte hem tot iemand die nu dus node gemist zal worden. Zijn heengaan is dan ook heel moeilijk
te aanvaarden.                                                     
 

Dankbaarheid

Maar iedereen die hem gekend heeft en met hem, op welke wijze dan ook, heeft samengewerkt weet dat er nu maar één remedie is en wel dankbaarheid voor al hetgeen hij voor wijk Heksenberg, c.q.  Stadsdeel Heerlerheide heeft gedaan.
Een gegeven waar indirect ook Heerlen, in het kader van Buurtgericht Werken, ook mee te maken had. Will gaf immers al jaren, eerst als secretaris en nadien tot de dag van zijn overlijden als voorzitter, leiding aan Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek. Hierbij stond voor hem, samen met zijn collega’s bestuurders, leefbaarheid en veiligheid van Heksenberg/Pronsebroek hoog in het vaandel. Dientengevolge was hij dan ook voorzitter van Klankbordgroep Leefbaar Heksenberg. Zijn bestuurlijke inspiratie beperkte zich niet alleen tot Stichting Wijkraad. Integendeel zelfs, want al een aantal jaren was hij ook voorzitter van Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss Heksenberg.  In hem verliest het korps een zeer gewaardeerd, enthousiast en kundig persoon die het korps de nodige spirit gaf. Eerst als voorzitter en nadien als koorlid droeg hij ook bij aan de uitstraling van koor CODA.  Mede ook dank zij zijn inbreng genoten korps en koor alom respect. Zijn plotselinge overlijden sloeg echter ook als een bom in bij Stichting Speeltuin ’t Heksenpretje. Voor deze Stichting verzorgde hij op meer als accurate wijze de financiën van speeltuin ’t Heksenpretje. Ook was hij de grote inspirator bij de voorbereidingen en nadien verwezenlijking van het nieuwe futuristische speeltuingebouw Hei-Grindelweg.        
                                                                                                                         

Lift Off en kindervriend

Grote genoegdoening en een geweldige uitdaging vond Will het afgelopen zomer om te fungeren als comitévoorzitter in de (mede)-organisatie van het Lift Off Open Air Festival op het Corneliusplein in Heerlerheide. Hij voelde zich hierbij dan ook als een vis in het water. Laten we zeker niet vergeten dat Will ook een kindervriend was. Onlangs (9 december jl.) trad hij in gemeenschapshuis Heksenberg nog op als St.Nicolaas, een taak die hij al jaren met veel verve en inspiratie wist te brengen. De kinderen op audiëntie bij de Sint genoten dan ook van zijn opbeurende kwinkslagen. Hij liet de kinderen dan ook in alle waardigheid tot zich komen. Maar Will was ook een culinaire genieter en ging bovendien graag op vakantie, vooral naar Italië. Maar ook de deze zomer gemaakt cruisereis vond hij een geweldige belevenis. Beroepshalve was Will de laatste jaren, als hoofd opleiding, verbonden aan het bedrijf Paraat Beveiliging BV. Met de dood van Will verliest het bedrijf in hem een gewaardeerd medewerker, fijne collega en vriend stond op de site van het bedrijf te lezen.        
                 

Afscheid

Vrijdag 28 december wordt om 11.00 uur afscheid genomen van Will Hollanders in de St. Corneliuskerk Heerlerheide met aansluitend de crematie in het crematorium van Heerlen. Rest in dit In Memoriam nog één slotzin en wel dat,
in deze moeilijke tijd, het oprechte medeleven uitgaat naar echtgenote Joes , kinderen, kleinkind en familie.

 

 

 

 

 

 

 

Beste wijkbewoners en andere bezoekers website..

Begin januari 2010 hebben wij, c.q. redactie wijkblad Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek, huis- aan huis een mededelingenblad laten toekomen. In dit blad hebben we gewag gemaakt van het gegeven dat door diverse omstandigheden, redactionele drukte en bijna of geen aanlevering van teksten en/of foto’s het voor de (een mans)-redactie bijna niet meer mogelijk was om regelmatig en tijdig een regulair wijkblad samen te stellen, laat staan uit geven. Wijknieuws is door de redactie, die ook nauw verbonden is aan enkele lokale weekbladen, t/m 20 april zo veel mogelijk in deze weekbladen gepubliceerd zodat men toch op de hoogte is gebleven over het wel en wee van onze mooie wijk.

Destijds hebben we ook aangegeven dat, in goed overleg, is besloten om met ingang van 1 januari 2010 jl. geen regulaire papieren wijkblad meer uit te geven. Indien daartoe aanleiding is zullen wij de wijkbewoners, middels een mededelingenblad, toch op de hoogte blijven houden van het wel en wee in onze wijk.

In eerste instantie verwijzen wij u echter nu naar onze nieuwe website: www.stichtingwijkraadheksenberg.nl , welke site oorspronkelijk per 20 januari 2010 jl. operationeel zou worden. Helaas werd genoemde geplande ingangsdatum, door een aantal onvoorziene omstandigheden, niet gehaald. Gelukkig zijn we nu zover dat de nieuwe site toch op maandag 26 april jl. operationeel is geworden. De nieuwe site is weliswaar nog niet au grand complet, maar redactie en webmaster zijn en blijven druk doende om de site zo compleet mogelijk te maken door aanvullingen en toevoegingen etc. Niettemin heet Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek eenieder die deze site bezoekt dan ook van harte welkom. Inmiddels is de oude site, www.wijkraad-heksenberg.nl, vervallen en kan men nog uitsluitend inloggen op het nieuwe websiteadres.

Tegelijkertijd met het operationeel worden van de nieuwe site heeft Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek ook een nieuw mailadres en wel: secretariaat@stichtingwijkraadheksenberg.nl 

Noteer dus alvast deze twee nieuwe adressen, zowel site- als e-mail.

Aanlevering tekst/foto’s (jpeg) voor nieuwe website, welke de redactie graag wil ontvangen, uitsluitend mailen naar (redactie)adres: callie.steijaert@home.nl  en/of secretariaat@stichtingwijkraadheksenberg.nl .

   
   


Woord van de voorzitter

Stichting Wijkraad Digitaal

Zoals ook al door redactie (nieuwe) website aangegeven mocht ik in het mededelingenblad januari 2010, u tekst en uitleg verschaffen over o.m. het communicatieplan 2010 van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek  In de voorbereidingen hiertoe ontstond de discussie hoe de communicatie moest verlopen in de komende jaren.

Natuurlijk had Stichting Wijkraad al een aantal jaren een website, welke site overigens nu vervallen is, welke met name bedoeld werd voor de interne communicatie, maar niettemin van buitenaf te benaderen.

Ook liet ik destijds weten dat, na analyse van computergebruik door inwoners van de Heksenberg blijkt en ondanks de vergrijzing, dit percentage erg hoog lag.

Welnu, door dit gegeven en de redactionele uitleg (geen regulair papieren wijkblad meer) op vorige pagina, is destijds ook het besluit genomen om een geheel nieuwe website de lucht in te laten gaan. Oorspronkelijk lag het in de bedoeling om deze nieuwe website op 20 januari jl. operationeel te laten worden. Helaas was dit toch niet mogelijk. Nu is het echter zover dat Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek met een gerust hart de bewoners, vanaf 24 april jl., van alle relevantie informatie m.b.t. de wijk, via de nieuwe site kan voorzien.

Natuurlijk is het wel van evident belang dat onze Stichting Wijkraad secretaris/P.R. Callie Steijaert wordt gevoed met informatie welke geschikt is voor dit medium. Hij zal vervolgens de binnengekomen informatie redactioneel bewerken en vervolgens voor plaatsing doorzenden naar de (nieuwe) webmaster.

Voor degene die onverhoopt verscholen blijft van informatie, doordat bv. de website niet bereikbaar is, kan gerust zijn. Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek zal een aantal malen per jaar een schriftelijke mededelingenblad in uw oude mailbox (brievenbus) laten bezorgen.

Ik wens u alsnog vanaf 26 januari 2010 ook veel plezier in de rondgang op de nieuwe site. Ook spreek ik de hoop uit op een positief, en wellicht ook een kritische noot, zodat wij de site in uw voordeel blijvend kunnen aanpassen.

Met vriendelijke groet,

Will Hollanders, voorzitter Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek

   
 


WebDesign 2010 GN System.  
 


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 26-dec-2012 00:50